Uz sākumu » Zinātne » Zinātnes aktivitātes Lapa aktualizēta: 19.05.2016

2.1.1.3.3. apakšaktivitāte „Zinātnisko institūciju institucionālās kapacitātes attīstība”

Aktivitātes mērķis

 

Latvijas Republikas zinātnisko institūciju reģistrā reģistrēto zinātnisko institūciju strukturālo reformu īstenošana, nodrošinot zinātnes ārējā novērtējuma rekomendāciju ieviešanu un sekmējot reorganizēto zinātnisko institūciju pārvaldības un resursu vadības efektivitāti. 

 

Atbalsta veids

Aktivitātes ietvaros finansējums ir pieejams zinātniskās izcilības attīstības atbalstam un zinātnisko institūciju konsolidācijas atbalstam

 

Finansējuma saņēmēji

 

Latvijas Republikas zinātnisko institūciju reģistrā reģistrēta zinātniskā institūcija: zinātniskais institūts, augstskola, universitāte. Projekta iesniedzējs projekta iesniegumu var iesniegt un īstenot individuāli vai partnerībā ar citu zinātnisko institūciju. 

 

Plānotās projektu atlases kārtas  1
Atlases veids  IPIA
Atlasi īsteno  IZM
Projekta īstenošanas uzraudzība  VIAA

 

Aktuāli

Aktivitātes kontaktpersona
Solvita Pumpure
email
solvita.pumpure@viaa.gov.lv
phone
67785401