Uz sākumu » Zinātne » Zinātnes aktivitātes Lapa aktualizēta: 19.05.2016

2.1.1.1.aktivitāte "Atbalsts zinātnei un pētniecībai"

Dokumenti, veidlapas un palīgmateriāli (III kārta)

Ministru kabineta noteikumi

1. MK noteikumi – 2. un 3.kārta
likumi.lv

Vienošanās slēgšana

1. pielikums. Līguma/vienošanās slēgšanas rekvizītu veidlapa
Publicēts: 12.08.2014
pielikums. Līguma/vienošanās slēgšanas rekvizītu veidlapa
2. pielikums. Konts Valsts kasē
Publicēts: 12.08.2014
pielikums. Konts Valsts kasē
3. pielikums. Paraksta tiesības apliecinošie dokumenti
Publicēts: 12.08.2014
pielikums. Paraksta tiesības apliecinošie dokumenti
4. pielikums. Apliecinājums par projekta norises laiku
Publicēts: 12.08.2014
pielikums. Apliecinājums par projekta norises laiku
5. pielikums. Finansēšanas plāns
Publicēts: 12.08.2014
pielikums. Finansēšanas plāns
6. pielikums. Avansa pieprasījums
Publicēts: 12.08.2014
pielikums. Avansa pieprasījums

Projektu īstenošana

1. Vienošanās - projekts
Publicēts: 12.08.2014
Vienošanās - projekts
2. Līgums - projekts
Publicēts: 12.08.2014
Līgums - projekts
3. Pārskats par projekta mērķa grupām un horizontālo prioritāšu ieviešanu
Publicēts: 29.08.2014
Pārskats par projekta mērķa grupām un horizontālo prioritāšu ieviešanu
4. Progresa pārskats
Publicēts: 29.08.2014
Progresa pārskats
5. Iepirkumu plāns
Publicēts: 29.08.2014
Iepirkumu plāns
6. Grozījumu pieprasījums
Publicēts: 29.08.2014
Grozījumu pieprasījums
6.1. Grozījumu pieprasījuma 1. pielikums
Publicēts: 29.08.2014
Grozījumu pieprasījuma 1. pielikums
7. PVN pārskata veidlapa
Publicēts: 29.08.2014
PVN pārskata veidlapa
8. Projekta darbinieka darba laika uzskaites veidlapa
Publicēts: 29.08.2014
Projekta darbinieka darba laika uzskaites veidlapa
9. Pētījuma projekta īstenošanā iesaistītā darbinieka darba laika un paveiktā darba uzskaites veidlapa
Publicēts: 29.08.2014
Pētījuma projekta īstenošanā iesaistītā darbinieka darba laika un paveiktā darba uzskaites veidlapa
10. Maksājuma pieprasījums ar saimniecisko darbību saistītos projektos, bez sadarbības partnera
Publicēts: 29.08.2014
Maksājuma pieprasījums ar saimniecisko darbību saistītos projektos, bez sadarbības partnera
11. Maksājuma pieprasījums ar saimniecisko darbību saistītos projektos, ar sadarbības partneriem
Publicēts: 29.08.2014
Maksājuma pieprasījums ar saimniecisko darbību saistītos projektos, ar sadarbības partneriem
12. Maksājuma pieprasījums ar saimniecisko darbību nesaistītos projektos
 
Maksājuma pieprasījums ar saimniecisko darbību nesaistītos projektos
13. Izdevumus attaisnojošo un rezultātus apliecinošo dokumentu saraksts
Publicēts: 07.10.2014
Izdevumus attaisnojošo un rezultātus apliecinošo dokumentu saraksts

Palīgmateriāli

1. Skaidrojums par iepirkumiem attiecībā uz sadarbības partneriem
Publicēts: 29.08.2014
Skaidrojums par iepirkumiem attiecībā uz sadarbības partneriem
2. Skaidrojums par nodokļu piemērošanu un līgumcenas noteikšanu publiskajā iepirkumā
Publicēts: 29.08.2014
Skaidrojums par nodokļu piemērošanu un līgumcenas noteikšanu publiskajā iepirkumā
3. Pārskata par projekta mērķa grupām un horizontālo prioritāšu ieviešanu aizpildīšanas metodika
Publicēts: 29.08.2014
Pārskata par projekta mērķa grupām un horizontālo prioritāšu ieviešanu aizpildīšanas metodika
4. Informācijas un publicitātes pasākumu īstenošana un prasību ievērošana ES fondu projektos
www.esfondi.lv
5. Metodiskie norādījumi par darba laika uzskaites principiem
Publicēts: 29.08.2014
Metodiskie norādījumi par darba laika uzskaites principiem
6. Biežāk konstatētie pārkāpumi publisko iepirkumu pirmspārbaudēs
 
Biežāk konstatētie pārkāpumi publisko iepirkumu pirmspārbaudēs
7. Palīgmateriāls iepirkumu veikšanai, kuru paredzamā līgumcena ir zemāka par Publisko iepirkumu likumā un Ministru kabineta noteikumos Nr.299 noteiktajiem iepirkuma sliekšņiem
 
Palīgmateriāls iepirkumu veikšanai, kuru paredzamā līgumcena ir zemāka par Publisko iepirkumu likumā un Ministru kabineta noteikumos Nr.299 noteiktajiem iepirkuma sliekšņiem
8. Palīgmateriāls komandējumu izmaksu noformēšanā
Publicēts: 29.08.2014
Palīgmateriāls komandējumu izmaksu noformēšanā
9. Darba pieņemšanas – nodošanas akts (paraugs)
Publicēts: 29.08.2014
Darba pieņemšanas – nodošanas akts (paraugs)
10. Biežāk konstatētās neatbilstības publisko iepirkumu procedūrās
Publicēts: 29.08.2014
Biežāk konstatētās neatbilstības publisko iepirkumu procedūrās
11. Semināra materiāli par organizācijas finanšu kontroļu pašnovērtējumu (07./10.11.2014.)
Semināru materiāli
12. Metodiskie norādījumi par atvaļinājuma naudas aprēķinu
Publicēts: 16.02.2015
Metodiskie norādījumi par atvaļinājuma naudas aprēķinu
13. Metodiskie norādījumi par darbnespējas lapām
Publicēts: 16.02.2015
Metodiskie norādījumi par darbnespējas lapām
14. Metodiskie norādījumi par darba laika uzskaites principiem
Publicēts: 16.02.2015
Metodiskie norādījumi par darba laika uzskaites principiem
15. Vadlīnijas publisko iepirkumu likuma 8.1 panta kārtībā organizētu iepirkumu veikšanai
 
Vadlīnijas publisko iepirkumu likuma 8.1 panta kārtībā organizētu iepirkumu veikšanai
Aktivitātes kontaktpersona
Solvita Pumpure
email
solvita.pumpure@viaa.gov.lv
phone
67785401