Uz sākumu » Zinātne » Zinātnes aktivitātes Lapa aktualizēta: 19.05.2016

2.1.1.2. aktivitāte "Atbalsts starptautiskās sadarbības projektiem zinātnē un tehnoloģijās" II kārta

Dokumenti, veidlapas un palīgmateriāli

Ministru kabineta noteikumi

1. MK noteikumi Nr.571
vestnesis.lv

Vienošanās slēgšana

1. pielikums. Līguma/vienošanās slēgšanas rekvizītu veidlapa
Publicēts: 09.12.2014
pielikums. Līguma/vienošanās slēgšanas rekvizītu veidlapa
2. pielikums. Konts Valsts kasē
Publicēts: 09.12.2014
pielikums. Konts Valsts kasē
3. pielikums. Paraksta tiesības apliecinošie dokumenti
Publicēts: 09.12.2014
pielikums. Paraksta tiesības apliecinošie dokumenti
4. pielikums. Apliecinājums par projekta norises laiku
Publicēts: 09.12.2014
pielikums. Apliecinājums par projekta norises laiku
5. pielikums. Finansēšanas plāns
Publicēts: 09.12.2014
pielikums. Finansēšanas plāns
6. pielikums. Avansa pieprasījums
Publicēts: 09.12.2014
pielikums. Avansa pieprasījums

Projektu īstenošana

1. Līgums
Publicēts: 09.12.2014
Līgums
2. Vienošanās
Publicēts: 09.12.2014
Vienošanās
3. Projekta darbinieka darba laika uzskaites veidlapa
Publicēts: 17.02.2015
Projekta darbinieka darba laika uzskaites veidlapa
4. Pētījuma projekta īstenošanā iesaistītā darbinieka darba laika un paveiktā darba uzskaites veidlapa
Publicēts: 17.02.2015
Pētījuma projekta īstenošanā iesaistītā darbinieka darba laika un paveiktā darba uzskaites veidlapa
5. Maksājuma pieprasījums
Publicēts: 25.03.2015
Maksājuma pieprasījums
6. PVN pārskata veidlapa
Publicēts: 25.03.2015
PVN pārskata veidlapa
7. Progresa pārskats
Publicēts: 25.03.2015
Progresa pārskats
8. Pārskats par projekta mērķu grupām un horizontālo prioritāšu ieviešanu
 
Pārskats par projekta mērķu grupām un horizontālo prioritāšu ieviešanu

Palīgmateriāli

1. Metodiskie norādījumi par atvaļinājuma naudas aprēķinu
Publicēts: 16.02.2015
Metodiskie norādījumi par atvaļinājuma naudas aprēķinu
2. Metodiskie norādījumi par darbnespējas lapām
Publicēts: 16.02.2015
Metodiskie norādījumi par darbnespējas lapām
3. Metodiskie norādījumi par darba laika uzskaites principiem
Publicēts: 16.02.2015
Metodiskie norādījumi par darba laika uzskaites principiem
4. Pārskata par projekta mērķa grupām un horizontālo prioritāšu ieviešanu aizpildīšanas metodika
 
Pārskata par projekta mērķa grupām un horizontālo prioritāšu ieviešanu aizpildīšanas metodika