Uz sākumu » Zinātne » Zinātnes aktivitātes Lapa aktualizēta: 19.05.2016

2.1.1.3.1. "Zinātnes infrastruktūras attīstība", II kārta

Dokumenti, veidlapas un palīgmateriāli

Ministru kabineta noteikumi

1. 2. kārtas MK noteikumi nr.266
likumi.lv

Līgumu slēgšana

Projekta īstenošana

1. Maksājumu pieprasījums
Aktualizēts: 05.02.2014
Maksājumu pieprasījums
1.2. Maksājuma pieprasījums (izmaksām eiro)
Aktualizēts: 05.02.2014
Maksājuma pieprasījums (izmaksām eiro)
2. Pārskats par PVN summām
 
Pārskats par PVN summām
2.2. Pārskats par PVN summām (izmaksām eiro)
 
Pārskats par PVN summām (izmaksām eiro)
3. Progresa pārskats
 
Progresa pārskats
4. Izdevumus attaisnojošo dokumentu saraksts
 
Izdevumus attaisnojošo dokumentu saraksts
5. Pārskats par projekta mērķa grupām un horizontālo prioritāšu ieviešanu
Aktualizēts: 10.01.2013
Pārskats par projekta mērķa grupām un horizontālo prioritāšu ieviešanu
6. Grozījumu pieprasījums
Publicēts: 25.02.2013
Grozījumu pieprasījums
7. Projektu rezultātu tabulas
Publicēts: 29.12.2014
Projektu rezultātu tabulas

Palīgmateriāli

1. Palīgmateriāls iepirkumu veikšanai, kuru paredzamā līgumcena ir zemāka par Publisko iepirkumu likumā un Ministru kabineta noteikumos Nr.299 noteiktajiem iepirkuma sliekšņiem
 
Palīgmateriāls iepirkumu veikšanai, kuru paredzamā līgumcena ir zemāka par Publisko iepirkumu likumā un Ministru kabineta noteikumos Nr.299 noteiktajiem iepirkuma sliekšņiem
2. Biežāk konstatētie pārkāpumi publisko iepirkumu pirmspārbaudēs
 
Biežāk konstatētie pārkāpumi publisko iepirkumu pirmspārbaudēs
3. Informācijas un publicitātes pasākumu īstenošana un prasību ievērošana ES fondu projektos
esfondi.lv
4. Vadlīnijas publisko iepirkumu likuma 8.1 panta kārtībā organizētu iepirkumu veikšanai
 
Vadlīnijas publisko iepirkumu likuma 8.1 panta kārtībā organizētu iepirkumu veikšanai
5. Par projekta rezultātu uzturēšanu un saglabāšanu
 
Par projekta rezultātu uzturēšanu un saglabāšanu