Uz sākumu » Zinātne » Zinātnes aktivitātes Lapa aktualizēta: 19.05.2016

2.1.1.3.1. "Zinātnes infrastruktūras attīstība", I kārta

Dokumenti, veidlapas un palīgmateriāli

Ministru kabineta noteikumi

1. Pirmās kārtas MK noteikumi nr.987
likumi.lv

Vienošanās slēgšana

Projektu īstenošana

1. Maksājuma pieprasījums
Aktualizēts: 13.02.2014
Maksājuma pieprasījums
1.2. Maksājuma pieprasījums (izmaksām eiro)
Aktualizēts: 13.02.2014
Maksājuma pieprasījums (izmaksām eiro)
2. Pārskats par PVN summām
 
Pārskats par PVN summām
2.2. Pārskats par PVN summām (izmaksām eiro)
 
Pārskats par PVN summām (izmaksām eiro)
3. Progresa pārskats
 
Progresa pārskats
4. Izdevumus attaisnojošo dokumentu saraksts
 
Izdevumus attaisnojošo dokumentu saraksts
5. Pārskats par projekta mērķa grupām un horizontālo prioritāšu ieviešanu
 
Pārskats par projekta mērķa grupām un horizontālo prioritāšu ieviešanu
6. Iepirkumu plāns
 
Iepirkumu plāns
7. Grozījumu pieprasījums
 
Grozījumu pieprasījums
8. Pārskats par labuma guvēju
Aktualizēts: 20.02.2014
Pārskats par labuma guvēju
9. Projektu rezultātu tabulas
Publicēts: 29.12.2014
Projektu rezultātu tabulas

Palīgmateriāli

1. Vadlīnijas pētniecisko organizāciju finanšu uzskaites sistēmas pilnveidei
 
Vadlīnijas pētniecisko organizāciju finanšu uzskaites sistēmas pilnveidei
2. Informācijas un publicitātes pasākumu īstenošana un prasību ievērošana ES fondu projektos
esfondi.lv
3. Papildu informācija par Valsts nozīmes pētniecības centriem” (informatīvs raksturs)
rd.fidea.lv
4. Aprīkojuma iekārtu paraugnolikums
Aktualizēts: 24.07.2014
Aprīkojuma iekārtu paraugnolikums
5. Projektu īstenošanas seminārs ERAF apakšaktivitātē „Zinātnes infrastruktūras attīstība” (2.1.1.3.1.) 1.atlases kārtā
Prezentācijas materiāli
6. Vadlīnijas būvnormatīvu piemērošanai attiecībā uz vides pieejamību personām ar funkcionāliem traucējumiem (LR Labklājības ministrija, 2011
 
Vadlīnijas būvnormatīvu piemērošanai attiecībā uz vides pieejamību personām ar funkcionāliem traucējumiem (LR Labklājības ministrija, 2011
7. Informatīvs materiāls par ES fondu īstenošanā pieļautajām kļūdām, kas rada neatbilstības, un to novēršana
 
Informatīvs materiāls par ES fondu īstenošanā pieļautajām kļūdām, kas rada neatbilstības, un to novēršana
8. Palīgmateriāls iepirkumu veikšanai, kuru paredzamā līgumcena ir zemāka par Publisko iepirkumu likumā un Ministru kabineta noteikumos Nr.299 noteiktajiem iepirkuma sliekšņiem
 
Palīgmateriāls iepirkumu veikšanai, kuru paredzamā līgumcena ir zemāka par Publisko iepirkumu likumā un Ministru kabineta noteikumos Nr.299 noteiktajiem iepirkuma sliekšņiem
9. Biežāk konstatētie pārkāpumi publisko iepirkumu pirmspārbaudēs
 
Biežāk konstatētie pārkāpumi publisko iepirkumu pirmspārbaudēs
10. Semināra materiāli par organizācijas finanšu kontroļu pašnovērtējumu (07./10.11.2014.)
Semināru materiāli
11. VIAA vēstule VID par PVN pārskatu
Publicēts: 24.02.2015
VIAA vēstule VID par PVN pārskatu
11.1. VID atbildes vēstule VIAA par PVN pārskatu
Publicēts: 24.02.2015
VID atbildes vēstule VIAA par PVN pārskatu
12. Vadlīnijas publisko iepirkumu likuma 8.1 panta kārtībā organizētu iepirkumu veikšanai
 
Vadlīnijas publisko iepirkumu likuma 8.1 panta kārtībā organizētu iepirkumu veikšanai
13. Par projekta rezultātu uzturēšanu un saglabāšanu
 
Par projekta rezultātu uzturēšanu un saglabāšanu