Uz sākumu » Zinātne » Zinātnes aktivitātes Lapa aktualizēta: 19.05.2016

2.1.1.3.2. "Informācijas tehnoloģiju infrastruktūras un informācijas sistēmu uzlabošana zinātniskajai darbībai"

Ministru kabineta noteikumi

1. Ministru kabineta noteikumi Nr.109
likumi.lv

Vienošanās slēgšana

Projektu īstenošana

1. Maksājumu pieprasījums
Aktualizēts: 16.09.2011
Maksājumu pieprasījums
1.2. Maksājuma pieprasījums (izmaksām eiro)
Publicēts: 10.01.2014
Maksājuma pieprasījums (izmaksām eiro)
2. Pārskats par PVN summām
 
Pārskats par PVN summām
2.2. Pārskats par PVN summām (izmaksām eiro)
 
Pārskats par PVN summām (izmaksām eiro)

Palīgmateriāli

1. Pārskata par projekta mērķa grupām un horizontālo prioritāšu ieviešanu aizpildīšanas metodika
 
Pārskata par projekta mērķa grupām un horizontālo prioritāšu ieviešanu aizpildīšanas metodika
2. Informācijas un publicitātes pasākumu īstenošana un prasību ievērošana ES fondu projektos
esfondi.lv
3. Informatīvs materiāls par ES fondu īstenošanā pieļautajām kļūdām, kas rada neatbilstības, un to novēršana
 
Informatīvs materiāls par ES fondu īstenošanā pieļautajām kļūdām, kas rada neatbilstības, un to novēršana
4. Palīgmateriāls iepirkumu veikšanai, kuru paredzamā līgumcena ir zemāka par PIL un MK noteikumos Nr.65 „Noteikumi par iepirkuma procedūru un tās piemērošanas kārtību pasūtītāja finansētiem projektiem” noteiktajiem iepirkuma sliekšņiem
Aktualizēts: 18.03.2013
Palīgmateriāls iepirkumu veikšanai, kuru paredzamā līgumcena ir zemāka par PIL un MK noteikumos Nr.65 „Noteikumi par iepirkuma procedūru un tās piemērošanas kārtību pasūtītāja finansētiem projektiem” noteiktajiem iepirkuma sliekšņiem
5. Par būtiskākajām un biežāk konstatētajām neatbilstībām iepirkuma procedūru dokomentācijā un norisē
Publicēts: 28.01.2014
Par būtiskākajām un biežāk konstatētajām neatbilstībām iepirkuma procedūru dokomentācijā un norisē
6. VIAA vēstule VID par PVN pārskatu
Publicēts: 24.02.2015
VIAA vēstule VID par PVN pārskatu
6.1. VID atbildes vēstule VIAA par PVN pārskatu
Publicēts: 24.02.2015
VID atbildes vēstule VIAA par PVN pārskatu
7. Par projekta rezultātu uzturēšanu un saglabāšanu
 
Par projekta rezultātu uzturēšanu un saglabāšanu