1.2.2.1.5. "Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos"

IZM iesniegto projektu skaitsProjektu izvērtēšanas termiņšIZM apstiprināto projektu skaitsVienošanās/līgumu slēgšanas termiņšInformācija par finansētajiem projektiem
1 02.10.2009 1 23.10.2009
Informācija
aktualizēta:
19.09.2014.