1.2.2.1.5. "Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos"

Dokumenti, veidlapas un palīgmateriāli

Ministru kabineta noteikumi

1. MK noteikumi Nr.988
likumi.lv

Vienošanās slēgšana

Projekta īstenošana

1. Vienošanās
 
Vienošanās
2. PVN pārskata veidlapa
 
PVN pārskata veidlapa
3. Izdevumus attaisnojošo dokumentu saraksts
Aktualizēts: 26.03.2010
Izdevumus attaisnojošo dokumentu saraksts
3.1. Izdevumus attaisnojoši dokumenti (pielikumi)
 
Izdevumus attaisnojoši dokumenti (pielikumi)
4. Pārskats par projekta mērķa grupām un horizontālo prioritāšu ieviešanu
 
Pārskats par projekta mērķa grupām un horizontālo prioritāšu ieviešanu
5. Progresa pārskats
 
Progresa pārskats
6. Maksājuma pieprasījums - veidlapa par izdevumiem no 01.07.2010
Aktualizēts: 05.05.2011
Maksājuma pieprasījums - veidlapa par izdevumiem no 01.07.2010
6.1. Maksājumu pieprasījums - veidlapa par izdevumiem līdz 30.06.2010
Aktualizēts: 19.09.2011
Maksājumu pieprasījums - veidlapa par izdevumiem līdz 30.06.2010
7. Grozījumu pieprasījums
 
Grozījumu pieprasījums
7.1. Grozījumu pieprasījumu 1.pielikums
Aktualizēts: 30.11.2010
Grozījumu pieprasījumu 1.pielikums
8. Projekta uzraudzības rādītāju tabula
Aktualizēts: 21.01.2013
Projekta uzraudzības rādītāju tabula

Palīgmateriāli

1. Skaidrojums par nodokļu piemērošanu un līgumcenas noteikšanu publiskajā iepirkumā
 
Skaidrojums par nodokļu piemērošanu un līgumcenas noteikšanu publiskajā iepirkumā
2. Pārskats par projekta mērķa grupām un horizontālo prioritāšu ieviešanu
 
Pārskats par projekta mērķa grupām un horizontālo prioritāšu ieviešanu
3. Informācijas un publicitātes pasākumu īstenošana un prasību ievērošana ES fondu projektos
esfondi.lv
4. IUB sagatavotās "Publisko iepirkumu likuma" iepirkumu vadlīnijas
iub.gov.lv
5. Informatīvs materiāls par ES fondu īstenošanā pieļautajām kļūdām, kas rada neatbilstības, un to novēršana
 
Informatīvs materiāls par ES fondu īstenošanā pieļautajām kļūdām, kas rada neatbilstības, un to novēršana
6. Biežāk konstatētās neatbilstības publisko iepirkumu pirmspārbaudēs
Publicēts: 04.03.2013
Biežāk konstatētās neatbilstības publisko iepirkumu pirmspārbaudēs
7. Palīgmateriāls iepirkumu veikšanai, kuru paredzamā līgumcena ir zemāka par PIL un MK noteikumos Nr.65 „Noteikumi par iepirkuma procedūru un tās piemērošanas kārtību pasūtītāja finansētiem projektiem” noteiktajiem iepirkuma sliekšņiem
Aktualizēts: 18.03.2013
Palīgmateriāls iepirkumu veikšanai, kuru paredzamā līgumcena ir zemāka par PIL un MK noteikumos Nr.65 „Noteikumi par iepirkuma procedūru un tās piemērošanas kārtību pasūtītāja finansētiem projektiem” noteiktajiem iepirkuma sliekšņiem

Materiāli IZM projekta sadarbības partneriem