1.2.1.2.2. "Atbalsts vispārējās izglītības pedagogu nodrošināšanai prioritārajos mācību priekšmetos"

IZM iesniegto projektu skaitsProjektu izvērtēšanas termiņšIZM apstiprināto projektu skaitsVienošanās/līgumu slēgšanas termiņšInformācija par finansētajiem projektiem
1 17.04.2008 1 30.04.2008

Informācija aktualizēta 22.07.2015.