3.1.3.3.2. "Vispārējās izglītības iestāžu infrastruktūras uzlabošana izglītojamajiem ar funkcionāliem traucējumiem"

Dokumenti, veidlapas un palīgmateriāli

Ministru kabineta noteikumi

1. MK noteikumi Nr.259
likumi.lv

Vienošanās slēgšana

Projektu īstenošana

1. Vienošanās/līgums
 
Vienošanās/līgums
2. Progresa pārskats
 
Progresa pārskats
3. Pārskats par projekta mērķa grupām un horizontālo prioritāšu ieviešanu
Aktualizēts: 05.05.2011
Pārskats par projekta mērķa grupām un horizontālo prioritāšu ieviešanu
4. Grozījumu pieprasījums
Aktualizēts: 30.11.2010
Grozījumu pieprasījums
4.1. Grozījumu pieprasījumu 1.pielikums
 
Grozījumu pieprasījumu 1.pielikums
5. Izdevumus attaisnojoši dokumenti (pielikumi)
Aktualizēts: 26.03.2010
Izdevumus attaisnojoši dokumenti (pielikumi)
5.1. Izdevumus attaisnojošo dokumentu saraksts
Aktualizēts: 26.03.2010
Izdevumus attaisnojošo dokumentu saraksts
6. Maksājumu pieprasījums
 
Maksājumu pieprasījums
7. Iepirkumu plāns
 
Iepirkumu plāns
8. Pārskats par PVN summām
Aktualizēts: 16.08.2011
Pārskats par PVN summām

Palīgmateriāli

1. Skaidrojums par nodokļu piemērošanu un līgumcenas noteikšanu publiskajā iepirkumā
 
Skaidrojums par nodokļu piemērošanu un līgumcenas noteikšanu
publiskajā iepirkumā
2. Pārskata par projekta mērķa grupām un horizontālo prioritāšu ieviešanu aizpildīšanas metodika
 
Pārskata par projekta mērķa grupām un horizontālo prioritāšu ieviešanu aizpildīšanas metodika
3. IUB sagatavotās "Publisko iepirkumu likuma" iepirkumu vadlīnijas
iub.gov.lv
4. Informācijas un publicitātes pasākumu īstenošana un prasību ievērošana ES fondu projektos
esfondi.lv
5. Vadlīnijas būvnormatīvu piemērošanai attiecībā uz vides pieejamību personām ar funkcionāliem traucējumiem (LR Labklājības ministrija, 2011
 
Vadlīnijas būvnormatīvu piemērošanai attiecībā uz vides pieejamību personām ar funkcionāliem traucējumiem (LR Labklājības ministrija, 2011
6. Informatīvs materiāls par ES fondu īstenošanā pieļautajām kļūdām, kas rada neatbilstības, un to novēršana
 
Informatīvs materiāls par ES fondu īstenošanā pieļautajām kļūdām, kas rada neatbilstības, un to novēršana
7. Palīgmateriāls iepirkumu veikšanai, kuru paredzamā līgumcena ir zemāka par PIL un MK noteikumos Nr.65 „Noteikumi par iepirkuma procedūru un tās piemērošanas kārtību pasūtītāja finansētiem projektiem” noteiktajiem iepirkuma sliekšņiem
Aktualizēts: 18.03.2013
Palīgmateriāls iepirkumu veikšanai, kuru paredzamā līgumcena ir zemāka par PIL un MK noteikumos Nr.65 „Noteikumi par iepirkuma procedūru un tās piemērošanas kārtību pasūtītāja finansētiem projektiem” noteiktajiem iepirkuma sliekšņiem
8. Par būtiskākajām un biežāk konstatētajām neatbilstībām iepirkuma procedūru dokomentācijā un norisē
Aktualizēts: 28.01.2014
Par būtiskākajām un biežāk konstatētajām neatbilstībām iepirkuma procedūru dokomentācijā un norisē
9. Par projekta rezultātu uzturēšanu un saglabāšanu
 
Par projekta rezultātu uzturēšanu un saglabāšanu