3.1.3.3.2. "Vispārējās izglītības iestāžu infrastruktūras uzlabošana izglītojamajiem ar funkcionāliem traucējumiem"

IZM iesniegto projektu skaitsIZM iesniegto projektu izvērtēšanas termiņšIZM apstiprināto projektu skaitsVienošanās/līgumu slēgšanas termiņšInformācija par finansētajiem projektiem
32 27.03.2009 32 06.05.2011


Informācija aktulizēta:

21.10.2015.