Uz sākumu » Vispārējā izglītība Lapa aktualizēta: 19.05.2016

ES struktūrfondi vispārējā izglītībā

Šeit ir to ES struktūrfondu aktivitāšu apkopojums, kas ar savu darbību atbalsta Latvijas vispārējās izglītības attīstību.

Daļa no 2007.-2013.gada plānošanas perioda aktivitātēm jau ir noslēgušās, bet atsevišķām turpinās īstenošana. Valsts izglītības attīstības aģentūra šobrīd nodrošina ES fondu pēcuzraudzību aģentūras pārziņā esošajiem Eiropas Sociālā fonda un Eiropas Reģionālās attīstības fonda projektiem.

Lai iegūtu vairāk informācijas par aktivitāti, klikšķiniet uz konkrētās aktivitātes nosaukuma.
Lūdzam regulāri sekot līdzi tabulās ievietoto datu izmaiņām!

 


Pabeigtās ES struktūrfondu aktivitātes (2007-2013)


Aktivitāte
Aktivitātē pieejamais kopējais finansējums (EUR)*Atlases izsludinātājs/
īstenošanas uzraudzība
StatussFinansētie projektiMK noteikumi (ar grozījumiem)

 Fonda logo

 3.1.3.1. Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei atbilstošas materiālās bāzes nodrošināšana

30 207 038

Atlasi īstenoja: IZM

Projektu īstenošanas uzraudzība: VIAA

Noslēgusies projektu īstenošana Finansētie projekti  likumi.lv  

 

3.1.3.2.

Atbalsts vispārējās izglītības iestāžu tīkla optimizācijai

3 168 083

Atlasi īstenoja: IZM

Projektu īstenošanas uzraudzība: VIAA

Noslēgusies projektu īstenošana Finansētie projekti  likumi.lv 

 

1.2.1.2.1.

Vispārējās vidējās izglītības satura reforma, mācību priekšmetu, metodikas un mācību sasniegumu vērtēšanas sistēmas uzlabošana (1.kārta)

7 036 965

Atlasi īstenoja: IZM

Projektu īstenošanas uzraudzība: VIAA

Noslēgusies projektu īstenošana

Finansētie projekti

likumi.lv

1.2.1.2.2. Atbalsts vispārējās izglītības pedagogu nodrošināšanai prioritārajos mācību priekšmetos 15 254 522

Atlasi īstenoja: IZM

Projektu īstenošanas uzraudzība: VIAA

Noslēgusies projektu īstenošana

Finansētie projekti

likumi.lv

1.2.1.2.3. Vispārējās izglītības pedagogu kompetences paaugstināšana un prasmju atjaunošana 5 582 586

Atlasi īstenoja: IZM

Projektu īstenošanas uzraudzība: VIAA

Noslēgusies projektu īstenošana Finansētie projekti likumi.lv 

 
1.2.2.1.5. Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos 28 383 896

Atlasi īstenoja: IZM

Projekta īstenošanas uzraudzība: VIAA
 

Noslēgusies projektu īstenošana

Finansētie projekti

likumi.lv

1.2.2.4.1. Iekļaujošas izglītības un sociālās atstumtības riskam pakļauto jauniešu atbalsta sistēmas izveide, nepieciešamā personāla sagatavošana, nodrošināšana un kompetences paaugstināšana 6 000 000

Atlasi īstenoja: IZM

Projektu īstenošanas uzraudzība: VIAA
Noslēgusies projektu īstenošana Finansētie projekti likumi.lv

1.2.2.4.2. Atbalsta pasākumu īstenošana jauniešu sociālās atstumtības riska mazināšanai un jauniešu ar funkcionālajiem traucējumiem integrācijai izglītībā 8 127 786  

Atlasi īstenoja: VIAA

Projektu īstenošanas uzraudzība: VIAA
Noslēgusies projektu īstenošana Finansētie projekti likumi.lv 

  
3.1.3.3.1. Speciālās izglītības iestāžu infrastruktūras un aprīkojuma uzlabošana 8 133 181

Atlasi īstenoja: IZM

Projektu īstenošanas uzraudzība: VIAA

Noslēgusies projektu īstenošana

Finansētie projekti

likumi.lv

 
3.1.3.3.2. Vispārējās izglītības iestāžu infrastruktūras uzlabošana izglītojamajiem ar funkcionāliem traucējumiem 4 520 043

Atlasi īstenoja: IZM

Projektu īstenošanas uzraudzība: VIAA
 

Noslēgusies projektu īstenošana

Finansētie projekti

likumi.lv

3.2.2.1.2.

Izglītības iestāžu informatizācija

15 502 367

Atlasi īstenoja: IZM

Projektu īstenošanas uzraudzība: VIAA
 

Noslēgusies projektu īstenošana

Finansētie projekti

likumi.lv

 

* Papildinformācija: