1.2.1.1.1. apakšaktivitāte "Nacionālās kvalifikāciju sistēmas pilnveide, profesionālās izglītības satura un profesionālajā izglītībā iesaistīto pušu sadarbības uzlabošana"

Dokumenti, veidlapas un palīgmateriāli

Ministru kabineta noteikumi

1. MK noteikumi Nr.196
likumi.lv

Vienošanās slēgšana

Projektu īstenošana

1. Grozījumu pieprasījums
 
Grozījumu pieprasījums
1.1. Grozījumu pieprasījuma 1. pielikums
Aktualizēts: 24.01.2014
Grozījumu pieprasījuma 1. pielikums
2.1. MP veidlapas par izmaksām latos
Publicēts: 27.12.2013
MP veidlapas par izmaksām latos
2.2. MP veidlapas par izmaksām eiro
Publicēts: 27.12.2013
MP veidlapas par izmaksām eiro
3. PVN pārskata veidlapa par izmaksām latos
 
PVN pārskata veidlapa par izmaksām latos
4. PVN pārskata veidlapa par izmaksām eiro
Publicēts: 27.12.2013
PVN pārskata veidlapa par izmaksām eiro
5. Izdevumus attaisnojošo dokumentu saraksts
 
Izdevumus attaisnojošo dokumentu saraksts
5.1. Izdevumus attaisnojošie dokumenti (pielikumi)
 
Izdevumus attaisnojošie dokumenti (pielikumi)
6. Pārskats par projekta mērķa grupām un horizontālo prioritāšu ieviešanu
 
Pārskats par projekta mērķa grupām un horizontālo prioritāšu ieviešanu
7. Projekta uzraudzības rādītāju tabula
Aktualizēts: 21.01.2013
Projekta uzraudzības rādītāju tabula
8. Progresa pārskata veidlapa
Aktualizēts: 01.02.2013
Progresa pārskata veidlapa

Palīgmateriāli

1. Pārskata par projekta mērķa grupām un horizontālo prioritāšu ieviešanu aizpildīšanas metodika
 
Pārskata par projekta mērķa grupām un horizontālo prioritāšu ieviešanu aizpildīšanas metodika
2. Informācijas un publicitātes pasākumu īstenošana un prasību ievērošana ES fondu projektos
esfondi.lv
3. Informatīvs materiāls par ES fondu īstenošanā pieļautajām kļūdām, kas rada neatbilstības, un to novēršana
 
Informatīvs materiāls par ES fondu īstenošanā pieļautajām kļūdām, kas rada neatbilstības, un to novēršana
4. Palīgmateriāls iepirkumu veikšanai, kuru paredzamā līgumcena ir zemāka par Publisko iepirkumu likumā un Ministru kabineta noteikumos Nr.299 noteiktajiem iepirkuma sliekšņiem
 
Palīgmateriāls iepirkumu veikšanai, kuru paredzamā līgumcena ir zemāka par Publisko iepirkumu likumā un Ministru kabineta noteikumos Nr.299 noteiktajiem iepirkuma sliekšņiem
5. Biežāk konstatētie pārkāpumi publisko iepirkumu pirmspārbaudēs
 
Biežāk konstatētie pārkāpumi publisko iepirkumu pirmspārbaudēs
6. Palīgmateriāls komandējumu izmaksu noformēšanā
Publicēts: 18.06.2013
Palīgmateriāls komandējumu izmaksu noformēšanā
7. Vadlīnijas publisko iepirkumu likuma 8.1 panta kārtībā organizētu iepirkumu veikšanai
 
Vadlīnijas publisko iepirkumu likuma 8.1 panta kārtībā organizētu iepirkumu veikšanai