1.2.1.1.1. apakšaktivitāte "Nacionālās kvalifikāciju sistēmas pilnveide, profesionālās izglītības satura un profesionālajā izglītībā iesaistīto pušu sadarbības uzlabošana"

IZM iesniegto projektu skaitsProjektu izvērtēšanas termiņšIZM apstiprināto projektu skaits Vienošanās/līgumu slēgšanas termiņšInformācija par finansētajiem projektiem
1  15.12.2010 1 01.12.2010

Informācija aktualizēta:
19.04.2016.