1.2.1.1.2. Profesionālajā izglītībā iesaistīto pedagogu kompetences paaugstināšana

IZM iesniegto projektu skaitsIZM iesniegto projektu izvērtēšanas termiņšIZM apstiprināto projektu skaitsVienošanās/līgumu slēgšanas termiņšInformācija par finansētajiem projektiem
7 19.08.2009 6 05.08.2010

Informācija aktualizēta
07.10.2015.