1.2.1.1.3. "Atbalsts sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošanas kvalitātes uzlabošanai un īstenošanai"

Dokumenti, veidlapas un palīgmateriāli

Ministru kabineta noteikumi

1. kārtas MK noteikumi Nr. 17
likumi.lv
2. kārtas MK noteikumi Nr. 922
likumi.lv

Projekta izstrāde

Vienošanās slēgšana

Projektu īstenošana

1. Progresa pārskats
 
Progresa pārskats
2. Pārskats par projekta mērķa grupām un horizontālo prioritāšu ieviešanu
 
Pārskats par projekta mērķa grupām un horizontālo prioritāšu ieviešanu
3. Pirmās kārtas maksājuma pieprasījums
Aktualizēts: 27.05.2012
Pirmās kārtas maksājuma pieprasījums
3.1. Otrās kārtas MP veidlapas par izmaksām eiro
Publicēts: 27.12.2013
Otrās kārtas MP veidlapas par izmaksām eiro
3.2. Otrās kārtas MP veidlapas par izmaksām latos
Publicēts: 27.12.2013
Otrās kārtas MP veidlapas par izmaksām latos
4. Atskaite par atlīdzības izmaksām projekta administrēšanas darbu veikšanai (pamatojoties uz darba līgumu līdz 2011.gada 28.februārim)
 
Atskaite par atlīdzības izmaksām projekta administrēšanas darbu veikšanai
(pamatojoties uz darba līgumu līdz 2011.gada 28.februārim)
5. Iepirkumu plāns
 
Iepirkumu plāns
5.1. Iepirkumu veikšana administratīvajam personālam
 
Iepirkumu veikšana administratīvajam personālam
6. PVN pārskata veidlapa par izmaksām latos
 
PVN pārskata veidlapa par izmaksām latos
7. PVN pārskata veidlapa par izmaksām eiro
Publicēts: 27.12.2013
PVN pārskata veidlapa par izmaksām eiro
8. Pirmās kārtas izdevumus attaisnojošo dokumentu saraksts
Aktualizēts: 01.06.2010
Pirmās kārtas izdevumus attaisnojošo dokumentu saraksts
8.1. Izdevumus attaisnojoši dokumenti (pielikumi)
Aktualizēts: 02.02.2011
Izdevumus attaisnojoši dokumenti (pielikumi)
9. Izdevumus attaisnojoši dokumenti (pielikumi)
 
Izdevumus attaisnojoši dokumenti (pielikumi)
9.1. Otrās kārtas izdevumus attaisnojošo dokumentu saraksts
 
Otrās kārtas izdevumus attaisnojošo dokumentu saraksts
10. Grozījumu pieprasījums
Aktualizēts: 30.11.2010
Grozījumu pieprasījums
10.1. Grozījumu pieprasījumu 1.pielikums
Aktualizēts: 30.11.2010
Grozījumu pieprasījumu 1.pielikums
11. Mācību metodisko un uzskates līdzekļu izstrāde
Aktualizēts: 04.10.2011
Mācību metodisko un uzskates līdzekļu izstrāde
12. Projekta laikā sasniegtie rezultāti; 1.kārta
Aktualizēts: 10.07.2012
Projekta laikā sasniegtie rezultāti; 1.kārta

Palīgmateriāli

1. Skaidrojums par nodokļu piemērošanu un līgumcenas noteikšanu publiskajā iepirkumā
 
Skaidrojums par nodokļu piemērošanu un līgumcenas noteikšanu publiskajā iepirkumā
2.1. Mācību metodisko un uzskates līdzekļu izstrāde: I vadlīnijas mācību metodisko materiālu izstrādei
 
Mācību metodisko un uzskates līdzekļu izstrāde: I vadlīnijas mācību metodisko materiālu izstrādei
2.2. Mācību metodisko un uzskates līdzekļu izstrāde: II vadlīnijas mācību metodisko materiālu izstrādei
Aktualizēts: 05.10.2011
Mācību metodisko un uzskates līdzekļu izstrāde: II vadlīnijas mācību metodisko materiālu izstrādei
3. Metodika par viena izglītojamā izmaksu aprēķināšanu
 
Metodika par viena izglītojamā izmaksu aprēķināšanu
4. Pārskata par projekta mērķa grupām un horizontālo prioritāšu ieviešanu aizpildīšanas metodika
 
Pārskata par projekta mērķa grupām un horizontālo prioritāšu ieviešanu aizpildīšanas metodika
5. IUB sagatavotās "Publisko iepirkumu likuma" iepirkumu vadlīnijas
iub.gov.lv
6. Informācijas un publicitātes pasākumu īstenošana un prasību ievērošana ES fondu projektos
esfondi.lv
7. Informatīvs materiāls par ES fondu īstenošanā pieļautajām kļūdām, kas rada neatbilstības, un to novēršana
 
Informatīvs materiāls par ES fondu īstenošanā pieļautajām kļūdām, kas rada neatbilstības, un to novēršana
8. Palīgmateriāls iepirkumu veikšanai, kuru paredzamā līgumcena ir zemāka par Publisko iepirkumu likumā un Ministru kabineta noteikumos Nr.299 noteiktajiem iepirkuma sliekšņiem
 
Palīgmateriāls iepirkumu veikšanai, kuru paredzamā līgumcena ir zemāka par Publisko iepirkumu likumā un Ministru kabineta noteikumos Nr.299 noteiktajiem iepirkuma sliekšņiem
9. Biežāk konstatētie pārkāpumi publisko iepirkumu pirmspārbaudēs
Publicēts: 24.03.2015
Biežāk konstatētie pārkāpumi publisko iepirkumu pirmspārbaudēs
10. Palīgmateriāls komandējumu izmaksu noformēšanā
Publicēts: 18.06.2013
Palīgmateriāls komandējumu izmaksu noformēšanā
11. Vadlīnijas publisko iepirkumu likuma 8.1 panta kārtībā organizētu iepirkumu veikšanai
 
Vadlīnijas publisko iepirkumu likuma 8.1 panta kārtībā organizētu iepirkumu veikšanai