1.2.1.1.3. aktivitāte "Atbalsts sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošanas kvalitātes uzlabošanai un īstenošanai"

KārtaVIAA iesniegto projektu skaitsProjektu izvērtēšanas termiņšIesniegumu vērtēšanas laika plānsApstiprināto projektu skaits un sarakstsVienošanās/līgumu slēgšanas termiņšInformācija par finansētajiem projektiem
1.kārta (APIA) 67 07.08.2009 26

(precizēts: 18.01.2010)
08.07.2010

Informācija aktualizēta 19.05.2016.

KārtaIZM iesniegto projektu skaitsProjektu izvērtēšanas termiņšIesniegumu vērtēšanas laika plānsApstiprināto projektu skaitsVienošanās/līgumu slēgšanas termiņšInformācija par finansētajiem projektiem

 

2.kārta (IPIA)

 

1

 

03.11.2010

skatīt: izm.gov.lv 1 03.12.2010

Informācija aktualizēta 07.10.2015.