1.2.1.1.4. Sākotnējās profesionālās izglītības pievilcības veicināšana

IZM iesniegto projektu skaitsProjektu izvērtēšanas termiņšIZM apstiprināto projektu skaitsVienošanās/līgumu slēgšanas termiņšInformācija par finansētajiem projektiem
1 05.12.2008 1 02.03.2009

Informācija aktualizēta:

19.09.2014.