3.1.1.1.aktivitāte "Mācību aprīkojuma modernizācija un infrastruktūras uzlabošana profesionālās izglītības programmu īstenošanai"

Dokumenti, veidlapas un palīgmateriāli, II kārta

Ministru kabineta noteikumi

1. MK noteikumi Nr.51
www.likumi.lv

Vienošanās slēgšana

1. pielikums. Līguma/vienošanās slēgšanas rekvizītu veidlapa
 
pielikums. Līguma/vienošanās slēgšanas rekvizītu veidlapa
2. pielikums. Konts Valsts kasē
 
pielikums. Konts Valsts kasē
3. pielikums. Paraksta tiesības apliecinošie dokumenti
 
pielikums. Paraksta tiesības apliecinošie dokumenti
4. pielikums. Apliecinājums par projekta norises laiku
 
pielikums. Apliecinājums par projekta norises laiku
5. pielikums. Finansēšanas plāns
 
pielikums. Finansēšanas plāns
6. Vienošanās projekts
Publicēts: 05.04.2013
Vienošanās projekts

Projektu īstenošana

1. Progresa pārskats
 
Progresa pārskats
2. Izdevumus attaisnojošo dokumentu saraksts
 
Izdevumus attaisnojošo dokumentu saraksts
3. ERAF horizontālās prioritātes
 
ERAF horizontālās prioritātes
4. Maksājuma pieprasījums
Aktualizēts: 28.03.2014
Maksājuma pieprasījums
5. Maksājumu pieprasījums EUR
 
Maksājumu pieprasījums EUR
6. Pārskats par PVN summām
Publicēts: 14.01.2015
Pārskats par PVN summām
7. Grozījumu pieprasījums
 
Grozījumu pieprasījums
7.1. Grozījumu pieprasījumu 1.pielikums
 
Grozījumu pieprasījumu 1.pielikums

Palīgmateriāli

1. Biežāk pieļautās kļūdas iepirkuma veikšanā
Aktualizēts: 09.07.2012
Biežāk pieļautās kļūdas iepirkuma veikšanā
2. Darbību secība un termiņi projekta iesnieguma sagatavošanai
 
Darbību secība un termiņi projekta iesnieguma sagatavošanai
3. Vadlīnijas būvnormatīvu piemērošanai attiecībā uz vides pieejamību personām ar funkcionāliem traucējumiem (LR Labklājības ministrija, 2011
Aktualizēts: 05.07.2012
Vadlīnijas būvnormatīvu piemērošanai attiecībā uz vides pieejamību personām ar funkcionāliem traucējumiem (LR Labklājības ministrija, 2011
4. Informatīvs materiāls par ES fondu īstenošanā pieļautajām kļūdām, kas rada neatbilstības, un to novēršana
 
Informatīvs materiāls par ES fondu īstenošanā pieļautajām kļūdām, kas rada neatbilstības, un to novēršana
5. Palīgmateriāls iepirkumu veikšanai, kuru paredzamā līgumcena ir zemāka par Publisko iepirkumu likumā un Ministru kabineta noteikumos Nr.299 noteiktajiem iepirkuma sliekšņiem
 
Palīgmateriāls iepirkumu veikšanai, kuru paredzamā līgumcena ir zemāka par Publisko iepirkumu likumā un Ministru kabineta noteikumos Nr.299 noteiktajiem iepirkuma sliekšņiem
6. Biežāk konstatētie pārkāpumi publisko iepirkumu pirmspārbaudēs
 
Biežāk konstatētie pārkāpumi publisko iepirkumu pirmspārbaudēs
7. Informācijas un publicitātes pasākumu īstenošana un prasību ievērošana ES fondu projektos
esfondi.lv
8. Būvniecības procesa uzraudzības shēma
Publicēts: 09.09.2013
Būvniecības procesa uzraudzības shēma
9. Iepirkuma komisijas darbības principi
Publicēts: 09.09.2013
Iepirkuma komisijas darbības principi
10. VIAA vēstule VID par PVN pārskatu
Publicēts: 24.02.2015
VIAA vēstule VID par PVN pārskatu
10.1. VID atbildes vēstule VIAA par PVN pārskatu
Publicēts: 24.02.2015
VID atbildes vēstule VIAA par PVN pārskatu
11. Vadlīnijas publisko iepirkumu likuma 8.1 panta kārtībā organizētu iepirkumu veikšanai
 
Vadlīnijas publisko iepirkumu likuma 8.1 panta kārtībā organizētu iepirkumu veikšanai
12. Par projekta rezultātu uzturēšanu un saglabāšanu
 
Par projekta rezultātu uzturēšanu un saglabāšanu

Aktuāli

Mācības modernā skolā: Rīgas Amatniecības vidusskolas realitāte21.02.2014

Ar ERAF atbalstu modernizēs PIKC „Rīgas Valsts tehnikums” infrastruktūru07.02.2014

Ar ERAF atbalstu modernizēs Cēsu Profesionālās vidusskolas infrastruktūru06.02.2014

Ar ERAF atbalstu modernizēs Daugavpils Celtnieku profesionālās vidusskolas infrastruktūru31.01.2014

Ar ERAF atbalstu modernizēs Liepājas Valsts tehnikuma infrastruktūru30.01.2014

Ar ERAF atbalstu modernizēs Austrumlatgales Profesionālās vidusskolas infrastruktūru28.01.2014

Ar ERAF atbalstu modernizēs Ogres tehnikuma infrastruktūru27.01.2014

Ar ERAF atbalstu modernizēs Jelgavas Tehnikuma infrastruktūru28.12.2013

Ar ERAF atbalstu modernizēs Valmieras Profesionālās vidusskolas infrastruktūru18.12.2013

Svarīgi par pāreju uz eiro – informācija struktūrfondu finansējuma saņēmējiem17.12.2013

Ar ERAF atbalstu modernizēs Smiltenes tehnikuma infrastruktūru16.12.2013

Ar ERAF atbalstu turpinās profesionālās izglītības iestāžu infrastruktūras modernizācija10.12.2013

Ar ERAF atbalstu notiks vērienīga profesionālās izglītības iestāžu infrastruktūras modernizācija11.04.2013

Uzsākta ierobežota projektu iesniegumu atlases 2.kārta 3.1.1.1. aktivitātē26.02.2013

Notiks seminārs par iekārtu iepirkumu veikšanu ERAF finansētajos projektos01.11.2012

8.-9. septembrī norisināsies Eiropas Savienības fondu projektu atvērtās dienas Latvijā28.08.2012

Profesionālās izglītības modernizācijas aktivitātei papildu 13 miljonu latu13.06.2012

VIAA lauzīs vienošanās ar 18 profesionālās izglītības iestādēm par ERAF projektu īstenošanu15.05.2012

Ar valdības pieņemtu lēmumu tiks īstenots līdz šim lielākais ieguldījums Latvijas profesionālajā izglītībā11.05.2012

MK lemj par tālāko gaitu ERAF profesionālās izglītības iestāžu modernizēšanā13.03.2012

FM noraida, ka šī brīža ES fondu apguve atšķirtos no plānotajiem mērķiem13.01.2012

Aktivitātes kontaktpersona
Ilvars Bergmanis
email
ilvars.bergmanis@viaa.gov.lv
phone
67358440