3.1.1.1.aktivitāte "Mācību aprīkojuma modernizācija un infrastruktūras uzlabošana profesionālās izglītības programmu īstenošanai"

Dokumenti, veidlapas un palīgmateriāli, I kārta

Ministru kabineta noteikumi

1. MK noteikumi Nr.939
likumi.lv

Vienošanās slēgšana

Projektu īstenošana

1. Progresa pārskats
Aktualizēts: 30.01.2013
Progresa pārskats
2. Pārskats par projekta mērķa grupām un horizontālo prioritāšu ieviešanu
 
Pārskats par projekta mērķa grupām un
horizontālo prioritāšu ieviešanu
3. Izdevumus attaisnojošo dokumentu saraksts
Aktualizēts: 26.03.2010
Izdevumus attaisnojošo dokumentu saraksts
3.1. Izdevumus attaisnojoši dokumenti (pielikumi)
Aktualizēts: 26.03.2010
Izdevumus attaisnojoši dokumenti (pielikumi)
4. Maksājumu pieprasījums
Aktualizēts: 12.01.2012
Maksājumu pieprasījums
4.2. Maksājuma pieprasījums (izmaksām eiro)
Aktualizēts: 10.01.2014
Maksājuma pieprasījums (izmaksām eiro)
5. Iepirkumu plāns
 
Iepirkumu plāns
6. Pārskats par PVN summām
 
Pārskats par PVN summām
6.2. Pārskats par PVN summām (izmaksām eiro)
 
Pārskats par PVN summām (izmaksām eiro)
7. Grozījumu pieprasījums
 
Grozījumu pieprasījums
7.1. Grozījumu pieprasījumu 1.pielikums
Aktualizēts: 30.11.2010
Grozījumu pieprasījumu 1.pielikums

Palīgmateriāli

1. Skaidrojums par nodokļu piemērošanu un līgumcenas noteikšanu publiskajā iepirkumā
 
Skaidrojums par nodokļu piemērošanu un
līgumcenas noteikšanu publiskajā iepirkumā
3. Pārskata par projekta mērķa grupām un horizontālo prioritāšu ieviešanu aizpildīšanas metodika
 
Pārskata par projekta mērķa grupām un horizontālo prioritāšu ieviešanu aizpildīšanas metodika
4. IUB sagatavotās "Publisko iepirkumu likuma" iepirkumu vadlīnijas
iub.gov.lv
5. Informācijas un publicitātes pasākumu īstenošana un prasību ievērošana ES fondu projektos
esfondi.lv
6. Vadlīnijas būvnormatīvu piemērošanai attiecībā uz vides pieejamību personām ar funkcionāliem traucējumiem (LR Labklājības ministrija, 2011
Aktualizēts: 06.08.2012
Vadlīnijas būvnormatīvu piemērošanai attiecībā uz vides pieejamību personām ar funkcionāliem traucējumiem (LR Labklājības ministrija, 2011
7. Informatīvs materiāls par ES fondu īstenošanā pieļautajām kļūdām, kas rada neatbilstības, un to novēršana
 
Informatīvs materiāls par ES fondu īstenošanā pieļautajām kļūdām, kas rada neatbilstības, un to novēršana
8. Palīgmateriāls iepirkumu veikšanai, kuru paredzamā līgumcena ir zemāka par PIL un MK noteikumos Nr.65 „Noteikumi par iepirkuma procedūru un tās piemērošanas kārtību pasūtītāja finansētiem projektiem” noteiktajiem iepirkuma sliekšņiem
Aktualizēts: 18.03.2013
Palīgmateriāls iepirkumu veikšanai, kuru paredzamā līgumcena ir zemāka par PIL un MK noteikumos Nr.65 „Noteikumi par iepirkuma procedūru un tās piemērošanas kārtību pasūtītāja finansētiem projektiem” noteiktajiem iepirkuma sliekšņiem
9. Par būtiskākajām un biežāk konstatētajām neatbilstībām iepirkuma procedūru dokomentācijā un norisē
Aktualizēts: 28.01.2014
Par būtiskākajām un biežāk konstatētajām neatbilstībām iepirkuma procedūru dokomentācijā un norisē
10. Par projekta rezultātu uzturēšanu un saglabāšanu
 
Par projekta rezultātu uzturēšanu un saglabāšanu

Aktuāli

Mācības modernā skolā: Rīgas Amatniecības vidusskolas realitāte21.02.2014

Ar ERAF atbalstu modernizēs PIKC „Rīgas Valsts tehnikums” infrastruktūru07.02.2014

Ar ERAF atbalstu modernizēs Cēsu Profesionālās vidusskolas infrastruktūru06.02.2014

Ar ERAF atbalstu modernizēs Daugavpils Celtnieku profesionālās vidusskolas infrastruktūru31.01.2014

Ar ERAF atbalstu modernizēs Liepājas Valsts tehnikuma infrastruktūru30.01.2014

Ar ERAF atbalstu modernizēs Austrumlatgales Profesionālās vidusskolas infrastruktūru28.01.2014

Ar ERAF atbalstu modernizēs Ogres tehnikuma infrastruktūru27.01.2014

Ar ERAF atbalstu modernizēs Jelgavas Tehnikuma infrastruktūru28.12.2013

Ar ERAF atbalstu modernizēs Valmieras Profesionālās vidusskolas infrastruktūru18.12.2013

Svarīgi par pāreju uz eiro – informācija struktūrfondu finansējuma saņēmējiem17.12.2013

Ar ERAF atbalstu modernizēs Smiltenes tehnikuma infrastruktūru16.12.2013

Ar ERAF atbalstu turpinās profesionālās izglītības iestāžu infrastruktūras modernizācija10.12.2013

Ar ERAF atbalstu notiks vērienīga profesionālās izglītības iestāžu infrastruktūras modernizācija11.04.2013

Uzsākta ierobežota projektu iesniegumu atlases 2.kārta 3.1.1.1. aktivitātē26.02.2013

Notiks seminārs par iekārtu iepirkumu veikšanu ERAF finansētajos projektos01.11.2012

8.-9. septembrī norisināsies Eiropas Savienības fondu projektu atvērtās dienas Latvijā28.08.2012

Profesionālās izglītības modernizācijas aktivitātei papildu 13 miljonu latu13.06.2012

VIAA lauzīs vienošanās ar 18 profesionālās izglītības iestādēm par ERAF projektu īstenošanu15.05.2012

Ar valdības pieņemtu lēmumu tiks īstenots līdz šim lielākais ieguldījums Latvijas profesionālajā izglītībā11.05.2012

MK lemj par tālāko gaitu ERAF profesionālās izglītības iestāžu modernizēšanā13.03.2012

FM noraida, ka šī brīža ES fondu apguve atšķirtos no plānotajiem mērķiem13.01.2012

Aktivitātes kontaktpersona
Ilvars Bergmanis
email
ilvars.bergmanis@viaa.gov.lv
phone
67358440