3.1.1.1.aktivitāte "Mācību aprīkojuma modernizācija un infrastruktūras uzlabošana profesionālās izglītības programmu īstenošanai"

Aktivitātes mērķis

Profesionālās izglītības programmu īstenošanu nodrošinošās infrastruktūras uzlabošana, lai veicinātu profesionālās izglītības kvalitāti un atbilstību darba tirgus prasībām. 

Atbalsta veids

Atbalsts profesionālās izglītības iestāžu ēku, būvju, infrastruktūras renovācijai, lai nodrošinātu nepieciešamos priekšnoteikumus mūsdienīgu sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošanai mehānikas un metālapstrādes, enerģētikas, elektronikas un automātikas, transporta, būvniecības, kokapstrādes, lauksaimniecības, ķīmiskās rūpniecības, tūrisma, tekstilapstrādes, radošo industriju tematiskajās jomās, kā arī bibliotēku, dabas zinātņu kabinetu modernizācijai un izglītības iestādes pielāgošanai personām ar funkcionāliem traucējumiem.

Mērķa grupas Profesionālās izglītības iestādes, profesionālās izglītības iestāžu izglītojamie un pedagogi.
Finansējuma saņēmēji Profesionālās izglītības iestādes.
Plānotās projektu atlases kārtas
Atlases veids

IPIA – 1.kārtā

IPIA – 2.kārtā

Atlasi īsteno IZM
Projekta īstenošanas uzraudzība VIAA

 

Aktuāli

Mācības modernā skolā: Rīgas Amatniecības vidusskolas realitāte21.02.2014

Ar ERAF atbalstu modernizēs PIKC „Rīgas Valsts tehnikums” infrastruktūru07.02.2014

Ar ERAF atbalstu modernizēs Cēsu Profesionālās vidusskolas infrastruktūru06.02.2014

Ar ERAF atbalstu modernizēs Daugavpils Celtnieku profesionālās vidusskolas infrastruktūru31.01.2014

Ar ERAF atbalstu modernizēs Liepājas Valsts tehnikuma infrastruktūru30.01.2014

Ar ERAF atbalstu modernizēs Austrumlatgales Profesionālās vidusskolas infrastruktūru28.01.2014

Ar ERAF atbalstu modernizēs Ogres tehnikuma infrastruktūru27.01.2014

Ar ERAF atbalstu modernizēs Jelgavas Tehnikuma infrastruktūru28.12.2013

Ar ERAF atbalstu modernizēs Valmieras Profesionālās vidusskolas infrastruktūru18.12.2013

Svarīgi par pāreju uz eiro – informācija struktūrfondu finansējuma saņēmējiem17.12.2013

Ar ERAF atbalstu modernizēs Smiltenes tehnikuma infrastruktūru16.12.2013

Ar ERAF atbalstu turpinās profesionālās izglītības iestāžu infrastruktūras modernizācija10.12.2013

Ar ERAF atbalstu notiks vērienīga profesionālās izglītības iestāžu infrastruktūras modernizācija11.04.2013

Uzsākta ierobežota projektu iesniegumu atlases 2.kārta 3.1.1.1. aktivitātē26.02.2013

Notiks seminārs par iekārtu iepirkumu veikšanu ERAF finansētajos projektos01.11.2012

8.-9. septembrī norisināsies Eiropas Savienības fondu projektu atvērtās dienas Latvijā28.08.2012

Profesionālās izglītības modernizācijas aktivitātei papildu 13 miljonu latu13.06.2012

VIAA lauzīs vienošanās ar 18 profesionālās izglītības iestādēm par ERAF projektu īstenošanu15.05.2012

Ar valdības pieņemtu lēmumu tiks īstenots līdz šim lielākais ieguldījums Latvijas profesionālajā izglītībā11.05.2012

MK lemj par tālāko gaitu ERAF profesionālās izglītības iestāžu modernizēšanā13.03.2012

FM noraida, ka šī brīža ES fondu apguve atšķirtos no plānotajiem mērķiem13.01.2012

Aktivitātes kontaktpersona
Ilvars Bergmanis
email
ilvars.bergmanis@viaa.gov.lv
phone
67358440