Uz sākumu » Profesionālā izglītība Lapa aktualizēta: 19.05.2016

ES struktūrfondi profesionālajā izglītībā

Šeit ir to ES struktūrfondu aktivitāšu apkopojums, kas ar savu darbību atbalsta Latvijas profesionālās izglītības attīstību.

Daļa no 2007.-2013.gada plānošanas perioda aktivitātēm jau ir noslēgušās, bet atsevišķām turpinās īstenošana. Valsts izglītības attīstības aģentūra šobrīd nodrošina ES fondu pēcuzraudzību aģentūras pārziņā esošajiem Eiropas Sociālā fonda un Eiropas Reģionālās attīstības fonda projektiem.

Lai iegūtu vairāk informācijas par aktivitāti, klikšķiniet uz konkrētās aktivitātes nosaukuma.
Pašlaik īstenotās ES struktūrfondu aktivitātes (2007-2013)

AktivitāteAktivitātē pieejamais kopējais finansējums (EUR)

Atlases izsludinātājs/
īstenošanas uzraudzība

StatussFinansētie projektiMK noteikumi (ar grozījumiem)Fonda logo
1.2.1.1.1. Nozaru kvalifikāciju sistēmas izveide un profesionālās izglītības pārstrukturizācija 3 405 530

Atlasi īsteno: IZM


Projekta īstenošanas uzraudzība: VIAA

Notiek projekta īstenošana

Finansētie projekti

MK noteikumi:

likumi.lv

 

1.2.1.1.3.

Atbalsts sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošanas kvalitātes uzlabošanai un īstenošanai

Kopā abās kārtās: 14 337 199

Atlases īsteno:
2.kārtā - IZM.
 
Projektu īstenošanas uzraudzība: VIAA

Notiek projektu īstenošana Finansētie projekti

2.kārta

MK noteikumi:

 likumi.lv

1.2.1.1.4. Sākotnējās profesionālās izglītības pievilcības veicināšana 49 003 790

Atlasi īsteno: IZM


Projekta īstenošanas uzraudzība: VIAA

Notiek projekta īstenošana

Finansētie

projekti

MK noteikumi:

likumi.lv

3.1.1.1.

Mācību aprīkojuma modernizācija un infrastruktūras uzlabošana profesionālās izglītības programmu īstenošanai

1. kārta
2. kārta

1. kārta: 31 525 101
2. kārta: 129 066 198

Atlasi īsteno: IZM


Projektu īstenošanas uzraudzība: VIAA

Notiek projektu īstenošana

Finansētie projekti

1. kārta

MK noteikumi:

 likumi.lv

 

2. kārta

MK noteikumi:

 likumi.lv

 

Pabeigtās ES struktūrfondu aktivitātes (2007-2013)

AktivitāteAktivitātē pieejamais kopējais finansējums (EUR)

Atlases izsludinātājs/
īstenošanas uzraudzība

StatussFinansētie projektiMK noteikumi (ar grozījumiem)Fonda logo
1.2.1.1.2.

Profesionālajā izglītībā iesaistīto pedagogu kompetences paaugstināšana

8 520 756

Atlasi īsteno: IZM


Projektu īstenošanas uzraudzība: VIAA

Noslēgusies projektu īstenošana Finansētie projekti  

MK noteikumi:

likumi.lv

1.2.1.1.3.

Atbalsts sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošanas kvalitātes uzlabošanai un īstenošanai

Kopā abās kārtās: 14 337 199

Atlases īsteno:
1.kārtā - VIAA
 
Projektu īstenošanas uzraudzība: VIAA

Noslēgusies projektu īstenošana Finansētie projekti

1.kārta

MK noteikumi:

 likumi.lv

3.1.1.2. Profesionālās izglītības infrastruktūras attīstība un mācību aprīkojuma modernizācija ieslodzījuma vietās 3 294 418

Atlasi īsteno: IZM


Projekta īstenošanas uzraudzība: VIAA

Noslēgusies projektu īstenošana Finansētie projekti

MK noteikumi:

likumi.lv

 * Papildinformācija: