Uz sākumu » Konkursu rezultāti Lapa aktualizēta: 18.12.2014

2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008

2014. gadā izsludinātās projektu atlases

AktivitāteJomaAtlases izsludinātājsKonkursa izsludināšanaRezultāti

2.1.1.2.

Atbalsts starptautiskās sadarbības projektiem zinātnē un tehnoloģijās

Zinātne IZM

2.kārta 

10.11.2014 -
29.12.2014

-

 

 2013. gadā izsludinātās projektu atlases

AktivitāteJomaAtlases izsludinātājsKonkursa izsludināšanaRezultāti

2.1.1.1.

Atbalsts zinātnei un pētniecībai

Zinātne IZM

3.kārta 19.11.2013. - 24.02.2014. 

Finansētie projekti

2.1.1.1.

Atbalsts zinātnei un pētniecībai

Zinātne                                 IZM

2.kārta 27.02.2013. - 27.05.2013. 

Finansētie projekti

3.1.1.1.

Mācību aprīkojuma modernizācija un infrastruktūras uzlabošana profesionālās izglītības programmu īstenošanai

Profesionālā izglītība IZM

2.kārta 25.02.2013. – 29.11.2013.

Finansētie projekti

 

2012.gadā izsludinātās projektu atlases

AktivitāteJomaAtlases izsludinātājsKonkursa izsludināšanaRezultāti

1.1.1.2.

Cilvēkresursu piesaiste zinātnei

Zinātne IZM

2.kārta 06.12.2012.-18.02.2013.

Finansētie projekti

 

2011.gadā izsludinātās projektu atlases un to rezultāti

AktivitāteJomaAtlases izsludinātājsKonkursa izsludināšanaRezultāti

1.1.2.1.2.

Atbalsts doktora studiju programmu īstenošanai

Augstākā izglītība IZM

2.kārta 22.09.2011.-21.10.2011.

Finansētie projekti

1.1.2.1.1.

Atbalsts maģistra studiju programmu īstenošanai

Augstākā izglītība IZM

2.kārta

24.05.2011.-04.07.2011.

Finansētie projekti

1.2.2.4.2.

 

Atbalsta pasākumu īstenošana jauniešu sociālās atstumtības riska mazināšanai un jauniešu ar funkcionālajiem traucējumiem integrācijai izglītībā

Vispārējā izglītība VIAA

2.kārta

05.04.2011- 27.05.2011

Finansētie projekti

2.1.1.3.1.

Zinātnes infrastruktūras attīstība

Zinātne IZM

1. kārta

14.01.2011-18.07.2011

 

2.kārta

15.06.2011-19.09.2011

Finansētie projekti

 

2010.gadā izsludinātās projektu atlases un to rezultāti


Aktivitāte
Joma

Atlases izsludinātājs

Konkursa izsludināšanaRezultāti
1.2.2.3.2.
Atbalsts izglītības pētījumiem Mūžizglītība IZM

30.12.2010-
11.02.2011

Finansētie projekti
1.1.2.2.1. Studiju programmu satura un īstenošanas uzlabošana un akadēmiskā personāla kompetences pilnveidošana Augstākā izglītība IZM

1.kārta

14.12.2010-
01.03.2011

Finansētie projekti
3.1.2.1.2. Jaunu koledžas studiju programmu attīstība aviācijas nozarē Augstākā izglītība IZM

13.12.2010-
01.03.2011

...
1.2.1.1.3. Atbalsts sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošanas kvalitātes uzlabošanai un īstenošanai Profesionālā izglītība

1. kārta: VIAA

2.kārta IZM

1. kārta


03.03.2009-

07.05.2009

 

2.kārta


13.10.2010-
26.10.2010

Finansētie projekti
1.2.1.1.1. Nozaru kvalifikāciju sistēmas izveide un profesionālās izglītības pārstrukturizācija Profesionālā izglītība IZM

1.kārta

19.04.2010-
01.07.2010


2.kārta
06.08.2010-
15.09.2010

Finansētie projekti
3.1.3.2. Atbalsts vispārējās izglītības iestāžu tīkla optimizācijai Vispārējā izglītība IZM 22.06.2010-
30.07.2010
Finansētie projekti
2.1.1.3.2. Informācijas tehnoloģiju infrastruktūras un informācijas sistēmu uzlabošana zinātniskajai darbībai

Zinātne

IZM

15.03.2010 -
15.06.2010

Finansētie projekti
3.1.3.3.1. Speciālās izglītības iestāžu infrastruktūras un aprīkojuma uzlabošana

Vispārējā izglītība

IZM

2.kārta

26.01.2010-
02.03.2010
Finansētie projekti

 

2009.gadā izsludinātās projektu atlases un to rezultāti


Aktivitāte
JomaAtlases izsludinātājsKonkursa izsludināšanaRezultāti
2.1.1.2. Atbalsts starptautiskās sadarbības projektiem zinātnē un tehnoloģijās Zinātne IZM 24.11.2009-
18.01.2010
Finansētie projekti
2.1.1.1. Atbalsts zinātnei un pētniecībai Augstākā izglītība IZM

21.09.2009-
09.03.2010

pagarināts līdz: 13.09.2010

Finansētie projekti
1.2.2.1.5. Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos Vispārējā izglītība IZM 14.09.2009-
25.09.2009
Finansētie projekti
1.2.1.2.3. Vispārējās izglītības pedagogu kompetences paaugstināšana un prasmju atjaunošana Vispārējā izglītība IZM 20.07.2009-
01.10.2009
Finansētie projekti
1.2.2.4.1. Iekļaujošas izglītības un sociālās atstumtības riskam pakļauto jauniešu atbalsta sistēmas izveide, nepieciešamā personāla sagatavošana, nodrošināšana un kompetences paaugstināšana Vispārējā izglītība IZM 03.07.2009 -
24.08.2009
Finansētie projekti

3.1.2.1.1.

Augstākās izglītības iestāžu telpu un iekārtu modernizēšana studiju programmu kvalitātes uzlabošanai, tajā skaitā, nodrošinot izglītības programmu apgūšanas iespējas arī personām ar funkcionāliem traucējumiem

Augstākā izglītība IZM

28.05.2009 - 21.08.2009

Finansētie projekti

1.2.2.4.2.

 

Atbalsta pasākumu īstenošana jauniešu sociālās atstumtības riska mazināšanai un jauniešu ar funkcionālajiem traucējumiem integrācijai izglītībā

Vispārējā izglītība IZM

1. kārta

09.04.2009-
11.06.2009

Finansētie projekti
3.1.1.1. Mācību aprīkojuma modernizācija un infrastruktūras uzlabošana profesionālās izglītības programmu īstenošanai Profesionālā izglītība IZM

09.04.2009 -
03.08.2009


Termiņš pagarināts līdz 31.03.2010

Finansētie projekti
3.1.3.3.1. Speciālās izglītības iestāžu infrastruktūras un aprīkojuma uzlabošana Vispārējā izglītība IZM

1.kārta
09.04.2009-
08.06.2009

Finansētie projekti

1.2.1.1.2.

Profesionālajā izglītībā iesaistīto pedagogu kompetences paaugstināšana Profesionālā izglītība IZM 31.03.2009 -
07.05.2009
Finansētie projekti

1.2.1.1.3.

Atbalsts sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošanas kvalitātes uzlabošanai un īstenošanai Profesionālā izglītība IZM 1.kārta

03.03.2009 -
07.05.2009

Finansētie projekti

3.2.2.1.2.

Izglītības iestāžu informatizācija Vispārējā izglītība IZM Aktivitāte 2009.gadā pārņemta no Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas. Finansētie projekti

 

 2008. gadā izsludinātās projektu atlases un to rezultāti


Aktivitāte
JomaAtlases izsludinātājsKonkursa izsludināšanaRezultāti

3.1.1.2.

Profesionālās izglītības infrastruktūras attīstība un mācību aprīkojuma modernizācija ieslodzījuma vietās Profesionālā izglītība IZM 15.12.2008 -
18.02.2009
Finansētie projekti

1.1.2.1.1.

Atbalsts maģistra studiju programmu īstenošanai Augstākā izglītība IZM

1.kārta

08.12.2008 -
27.01.2009

Finansētie projekti

1.1.2.1.2.

Atbalsts doktora studiju programmu īstenošanai Augstākā izglītība IZM

1.kārta
05.12.2008 -
19.01.2009

Finansētie projekti

3.1.3.3.2.

Vispārējās izglītības iestāžu infrastruktūras uzlabošana izglītojamajiem ar funkcionāliem traucējumiem Vispārējā izglītība IZM 04.12.2008-
05.03.2009
Finansētie projekti

1.1.1.2.

Cilvēkresursu piesaiste zinātnei Zinātne VIAA 11.11.2008.-
29.01.2009
Finansētie projekti

1.2.1.2.1.

Vispārējās vidējās izglītības satura reforma, mācību priekšmetu, metodikas un mācību sasniegumu vērtēšanas sistēmas uzlabošana (1.kārta) Vispārējā izglītība IZM 05.11.2008-
21.11.2008
Finansētie projekti
1.2.1.1.4. Sākotnējās profesionālās izglītības pievilcības veicināšana Profesionālā izglītība IZM 29.08.2008 -
05.11.2008
Finansētie projekti
3.1.3.1. Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei atbilstošas materiālās bāzes nodrošināšana Vispārējā izglītība IZM 10.06.2008-
29.12.2008
Finansētie projekti
1.2.1.2.2. Atbalsts vispārējās izglītības pedagogu nodrošināšanai prioritārajos mācību priekšmetos Vispārējā izglītība IZM 28.02.2008-
14.04.2008
Finansētie projekti

 

1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930311234
  • Twitter
  • YouTube