Uz sākumu » Statistika Lapa aktualizēta: 01.10.2014

Eiropas Savienības struktūrfondi izglītībā un zinātnē skaitļos un faktos (2007-2013)

Noslēgto vienošanās/līgumu skaits

Līdz 2014. gada 30. septembrim VIAA ir noslēgusi vienošanās/līgumus par 818 ES struktūrfondu projektu īstenošanu 878 milj. eiro apjomā (kopējās attiecināmās izmaksas).

 

No tiem:

 • 227 ESF projekti,
 • 591 ERAF projekti.
No 818 VIAA administrētajiem projektiem aktīvas īstenošanas stadijā (statuss „noslēgts līgums”) ir 180 projekti, savukārt pabeigti ir 638 projekti.

Īstenošanas aktivitāte pa Latvijas reģioniem

 • Rīgā tiek īstenoti 310 projekti,
 • Latgalē – 121,
 • Kurzemē – 107,
 • Zemgalē – 102,
 • Vidzemē – 89,
 • Rīgas reģionā – 123,
 • Vienlaikus visā Latvijā – 38.

Finansējuma saņēmēju dalījums

Projektu īstenošanā visaktīvāk iesaistījušās pašvaldības un atvasinātas publiskas personas (augstākās izglītības iestādes, zinātniskās institūcijas), kā arī valsts izglītības iestādes. Tās īsteno 689 projektus, kas ir 84% no kopējā projektu skaita.

 

Pašvaldību īstenotie projekti galvenokārt ir saistīti ar vispārējās izglītības iestāžu mācību satura, vides, infrastruktūras modernizāciju un izglītības iestāžu informatizāciju.

Aktīvākie projektu īstenotāji

Visaktīvākās projektu īstenotājas ir Latvijas Universitāte (LU) un Rīgas Tehniskā universitāte (RTU). LU īsteno 61 projektu, RTU – 46.

Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs un Latvijas Organiskās sintēzes institūts katrs īsteno 20 projektus, Latvijas Lauksaimniecības universitāte – 16 projektus, Rīgas Stradiņa universitāte - 17 projektus.

Finansiāli lielākie projekti

Finansiāli visapjomīgākais šajā plānošanas periodā ir IZM īstenotais ESF projekts „Sākotnējās profesionālās izglītības pievilcības veicināšana”, tā kopējās attiecināmās izmaksas ir 54 183 845,98 eiro.

 

Lielāko finansiālo atbalstu ir saņēmusi augstākā izglītība un zinātne, īpaši nozīmīgi resursi ir ieguldīti augstākās izglītības iestāžu telpu un iekārtu modernizēšanā studiju programmu kvalitātes uzlabošanai, tajā skaitā, nodrošinot izglītības programmu apgūšanas iespējas personām ar funkcionāliem traucējumiem, kā arī jaunu zinātnieku piesaistē darbam zinātniskajās institūcijās.

Finansiāli vismazākie projekti

Finansiāli vismazākais projekts ir „Izglītības iestāžu informatizācija”, ko īstenoja Zilupes novada pašvaldība. Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir 4528,29 eiro.
 

Par īstenotajiem projektiem

Vispārējā izglītība

Ar ESF un ERAF atbalstu vērienīgas pārmaiņas turpinās vispārējās izglītības iestādēs visā Latvijā. Struktūrfondu atbalsts vispārējās izglītības attīstībai ir visaptverošs:

 • mācību satura uzlabošana,
 • pedagogu konkurētspējas paaugstināšana, jauniešu sociālās atstumtības riska mazināšana,
 • skolu telpu pielāgošana audzēkņiem ar īpašām vajadzībām,
 • dabaszinātņu kabinetu modernizācijas projekti,
 • skolu informatizācijas projekti visā Latvijā u.c. 
Vairāk par vispārējās izglītības aktivitātēm

Profesionālā izglītība

ES struktūrfondi sniedz būtisku ieguldījumu profesionālās izglītības iestāžu attīstībā. Ar struktūrfondu atbalstu:

 • tiek remontētas un labiekārtotas izglītības iestāžu telpas un dienesta viesnīcas,
 • iegādāts mūsdienīgs mācību aprīkojums,
 • jaunieši saņem struktūrfondu stipendijas un praktizējas dažādos uzņēmumos,
 • pedagogi gūst jaunas prasmes, pielāgojoties mūsdienu darba vides prasībām.
Vairāk par profesionālās izglītības aktivitātēm


Augstākā izglītība


Augstākajā izglītībā struktūrfondu atbalstu jūt gan sekmīgākie maģistranti, gan doktoranti, ik mēnesi saņemot ESF stipendijas. Tomēr vēl lielākas investīcijas no ERAF saņem augstākās izglītības iestādes telpu un iekārtu modernizācijai: augstskolās ir sākušies nebijuša apjoma un ieguldījumu projekti, kuru laikā par kopējo summu vairāk nekā 100 milj. latu apmērā tiek remontētas un būvētas jaunas augstskolu ēkas un telpas, iegādātas mūsdienīgas iekārtas un aprīkojums.

 

Vairāk par augstākās izglītības aktivitātēm

Zinātne

Latvijas zinātne no struktūrfondiem saņem nozīmīgu atbalstu, kas palīdz:

 • ikdienas darba nodrošināšanā,
 • mūsdienīgu darba vietu iekārtošanā,
 • jaunu zinātnieku piesaistē darbam zinātniskajās institūcijās,
 • apjomīgu pētījumu veikšanai,
 • dalībai starptautiskās zinātniskās programmās un pieredzes apmaiņai ārvalstīs.
Vairāk par zinātnes aktivitātēm
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930311234
 • Twitter
 • YouTube