1.1.2.1.1. "Atbalsts maģistra studiju programmu īstenošanai"

 IZM iesniegto projektu skaitsProjektu izvērtēšanas termiņšIZM apstiprināto projektu skaitsVienošanās/līgumu slēgšanas termiņšInformācija par finansētajiem projektiem
1.kārta 13 28.04.2009 13 13.08.2009

Informācija aktualizēta 19.05.2016.

2.kārta 11 05.10.2011 10 27.09.2011

Informācija aktualizēta

19.05.2016.