1.1.2.1.2. "Atbalsts doktora studiju programmu īstenošanai"

2008.gada 5.decembrī Izglītības un zinātnes ministrija izsludinājusi konkursu ESF aktivitātē 1.1.2.1.2. Atbalsts doktora studiju programmu īstenošanai

Apakšaktivitātes mērķis ir palielināt dažādu nozaru speciālistu skaitu, kas ieguvuši augstāko kvalifikāciju  - doktora zinātnisko grādu, kas būs spējīgi plānot, radīt un ieviest ražošanā augstas tehnoloģijas produktu ar augstu pievienoto vērtību.

Šajā aktivitātē projektu atlasi veic Izglītības un zinātnes ministrija, savukārt vienošanās/līgumu slēgšanu un projekta īstenošanas uzraudzību – Valsts izglītības attīstības aģentūra.

Projektu iesniegumu pieņemšana:  05.12.2008 - 19.01.2009