3.1.2.1.1. "Augstākās izglītības iestāžu telpu un iekārtu modernizēšana studiju programmu kvalitātes uzlabošanai, tajā skaitā, nodrošinot izglītības programmu apgūšanas iespējas arī personām ar funkcionāliem traucējumiem"

Dokumenti, veidlapas un palīgmateriāli

Ministru kabineta noteikumi

1. MK noteikumi Nr.265
likumi.lv

Vienošanās slēgšana

Projektu īstenošana

1. Pārskats par mērķa grupām un horizontālo prioritāšu ieviešanu
Aktualizēts: 06.05.2011
Pārskats par mērķa grupām un horizontālo prioritāšu ieviešanu
2. Progresa pārskats
Aktualizēts: 30.01.2013
Progresa pārskats
3. Maksājumu pieprasījums
Aktualizēts: 19.09.2011
Maksājumu pieprasījums
3.2. Maksājuma pieprasījums (izmaksām eiro)
Publicēts: 10.01.2014
Maksājuma pieprasījums (izmaksām eiro)
4. Iepirkumu plāns
 
Iepirkumu plāns
5. Pārskats par PVN summām
 
Pārskats par PVN summām
5.2. Pārskats par PVN summām (izmaksām eiro)
 
Pārskats par PVN summām (izmaksām eiro)
6.1. Izdevumus attaisnojošo dokumentu saraksts
Aktualizēts: 26.03.2010
Izdevumus attaisnojošo dokumentu saraksts
6.2. Izdevumus attaisnojošie dokumenti
Aktualizēts: 26.03.2010
Izdevumus attaisnojošie dokumenti
7.1. Grozījumu pieprasījums
Aktualizēts: 30.11.2010
Grozījumu pieprasījums
7.2. Grozījumu pieprasījuma 1. pielikums
Aktualizēts: 30.11.2010
Grozījumu pieprasījuma 1. pielikums

Palīgmateriāli

1. Skaidrojums par nodokļu piemērošanu un līgumcenas noteikšanu publiskajā iepirkumā
 
Skaidrojums par nodokļu piemērošanu un līgumcenas noteikšanu publiskajā iepirkumā
2. Pārskata par projekta mērķa grupām un horizontālo prioritāšu ieviešanu aizpildīšanas metodika
 
Pārskata par projekta mērķa grupām un horizontālo prioritāšu ieviešanu aizpildīšanas metodika
3. IUB sagatavotās "Publisko iepirkumu likuma" iepirkumu vadlīnijas
iub.gov.lv
4. Informācijas un publicitātes pasākumu īstenošana un prasību ievērošana ES fondu projektos
esfondi.lv
5. Vadlīnijas būvnormatīvu piemērošanai attiecībā uz vides pieejamību personām ar funkcionāliem traucējumiem (LR Labklājības ministrija, 2011
 
Vadlīnijas būvnormatīvu piemērošanai attiecībā uz vides pieejamību personām ar funkcionāliem traucējumiem (LR Labklājības ministrija, 2011
6. Informatīvs materiāls par ES fondu īstenošanā pieļautajām kļūdām, kas rada neatbilstības, un to novēršana
 
Informatīvs materiāls par ES fondu īstenošanā pieļautajām kļūdām, kas rada neatbilstības, un to novēršana
7. Palīgmateriāls iepirkumu veikšanai, kuru paredzamā līgumcena ir zemāka par Publisko iepirkumu likumā un Ministru kabineta noteikumos Nr.299 noteiktajiem iepirkuma sliekšņiem
 
Palīgmateriāls iepirkumu veikšanai, kuru paredzamā līgumcena ir zemāka par Publisko iepirkumu likumā un Ministru kabineta noteikumos Nr.299 noteiktajiem iepirkuma sliekšņiem
8. Biežāk konstatētie pārkāpumi publisko iepirkumu pirmspārbaudēs
 
Biežāk konstatētie pārkāpumi publisko iepirkumu pirmspārbaudēs
9. VIAA vēstule VID par PVN pārskatu
Publicēts: 24.02.2015
VIAA vēstule VID par PVN pārskatu
9.1. VID atbildes vēstule VIAA par PVN pārskatu
Publicēts: 24.02.2015
VID atbildes vēstule VIAA par PVN pārskatu
10. Vadlīnijas publisko iepirkumu likuma 8.1 panta kārtībā organizētu iepirkumu veikšanai
 
Vadlīnijas publisko iepirkumu likuma 8.1 panta kārtībā organizētu iepirkumu veikšanai
11. Par projekta rezultātu uzturēšanu un saglabāšanu
 
Par projekta rezultātu uzturēšanu un saglabāšanu