3.1.2.1.1. "Augstākās izglītības iestāžu telpu un iekārtu modernizēšana studiju programmu kvalitātes uzlabošanai, tajā skaitā, nodrošinot izglītības programmu apgūšanas iespējas arī personām ar funkcionāliem traucējumiem"

IZM iesniegto projektu skaitsIZM iesniegto projektu izvērtēšanas termiņšIZM apstiprināto projektu skaitsVienošanās/līgumu slēgšanas termiņšInformācija par finansētajiem projektiem
31 04.01.2010 31

26.08.2010

Informācija aktualizēta 19.05.2016.

 1  14.01.2011  1 30.03.2011 

Informācija aktualizēta 22.01.2014.