Uz sākumu » Augstākā izglītība Lapa aktualizēta: 19.05.2016

ES struktūrfondi augstākajā izglītībā

Šeit ir to ES struktūrfondu aktivitāšu apkopojums, kas ar savu darbību atbalsta Latvijas augstākās izglītības attīstību.

Daļa no 2007.-2013.gada plānošanas perioda aktivitātēm jau ir noslēgušās, bet atsevišķām turpinās īstenošana. Valsts izglītības attīstības aģentūra šobrīd nodrošina ES fondu pēcuzraudzību aģentūras pārziņā esošajiem Eiropas Sociālā fonda un Eiropas Reģionālās attīstības fonda projektiem.

Lai iegūtu vairāk informācijas par aktivitāti, klikšķiniet uz konkrētās aktivitātes nosaukuma.
Lūdzam regulāri sekot līdzi tabulās ievietoto datu izmaiņām!

 

Pašlaik īstenotās ES struktūrfondu aktivitātes (2007-2013)

AktivitāteAktivitātē pieejamais kopējais finansējums (EUR) *Atlases izsludinātājs/
īstenošanas uzraudzība
StatussFinansētie projektiMK noteikumi (ar grozījumiem)Fonda logo

1.1.2.1.1.

 

Atbalsts maģistra studiju programmu īstenošanai 11 668 995

Atlasi īsteno: IZM

Projektu īstenošanas uzraudzība: VIAA

Notiek projektu

īstenošana

Finansētie projekti

MK noteikumi: likumi.lv

 

 

1.1.2.1.2. Atbalsts doktora studiju programmu īstenošanai 52 885 613  

Atlasi īsteno: IZM

Projektu īstenošanas uzraudzība: VIAA

 

Notiek projektu

īstenošana

Finansētie projekti

MK noteikumi: likumi.lv

3.1.2.1.1. Augstākās izglītības iestāžu telpu un iekārtu modernizēšana studiju programmu kvalitātes uzlabošanai, tajā skaitā, nodrošinot izglītības programmu apgūšanas iespējas arī personām ar funkcionāliem traucējumiem 142 913 858  

Atlasi īsteno: IZM

Projektu īstenošanas uzraudzība: VIAA

 

Notiek projektu

īstenošana

Finansētie projekti

MK noteikumi: likumi.lv

 

 

 

Pabeigtās ES struktūrfondu aktivitātes (2007-2013)

AktivitāteAktivitātē pieejamais kopējais finansējums (EUR)

Atlases izsludinātājs/
īstenošanas uzraudzība

StatussFinansētie projektiMK noteikumi (ar grozījumiem)Fonda logo
1.1.2.2.1.

Studiju programmu satura un īstenošanas uzlabošana un akadēmiskā personāla kompetences pilnveidošana

1 424 999

Atlasi īsteno: IZM

Projekta īstenošanas uzraudzība: VIAA

Noslēgusies projektu īstenošana Finansētie projekti

1.kārta 

likumi.lv

 

* Papildinformācija: