Uz sākumu » Aktualitātes Lapa aktualizēta: 28.07.2016

Ar ERAF atbalstu modernizēs Austrumlatgales Profesionālās vidusskolas infrastruktūru28.01.2014

Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) 28. janvārī noslēdza vienošanos ar Austrumlatgales Profesionālo vidusskolu ERAF aktivitātē „Mācību aprīkojuma modernizācija un infrastruktūras uzlabošana profesionālās izglītības programmu īstenošanai” (3.1.1.1.) projektu iesniegumu atlases otrajā kārtā.

VIAA vārdā vienošanos parakstīja VIAA direktora vietniece Eiropas Savienības programmu un finanšu jautājumos - Struktūrfondu
vadības un kontroles departamenta direktore Elita Zondaka. Pasākumā piedalījās arī Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāre Sanda Liepiņa un valsts sekretāra vietniece – Struktūrfondu un starptautisko finanšu instrumentu departamenta direktore Gunta Arāja.

Projekta „Austrumlatgales Profesionālās vidusskolas infrastruktūras uzlabošana un mācību aprīkojuma modernizēšana” kopējās attiecināmās izmaksas ir 12 017 538.86 eiro, tajā skaitā ERAF finansējums 10 335 083.41 eiro (86%) un nacionālais līdzfinansējums 1 682 455.45 eiro (14%).

Projekta īstenošanas gaitā ir plānots Austrumlatgales Profesionālajā vidusskolā izveidot modernu izglītības iestādes infrastruktūru un mācību materiālo bāzi, nodrošinot prioritāro profesionālās vidējās izglītības programmu un arodizglītības programmu kvalitatīvu un darba tirgus prasībām atbilstošu īstenošanu Latgales plānošanas reģionā kopumā.

Projekta ietvaros paredzēts uzlabot Austrumlatgales Profesionālās vidusskolas ēku kompleksa infrastruktūru – veikt mācību korpusa rekonstrukciju un pārtikas laboratoriju jaunbūvi, veikt dienesta viesnīcas korpusa rekonstrukciju, nodrošinot šī ēku kompleksa pieejamību cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem, kā arī modernizēt profesionālās vidējās izglītības prioritāro izglītības programmu mācību materiālo bāzi profesionālo un vispārizglītojošo mācību priekšmetu apguvei, nodrošināt mūsdienīgu informācijas un komunikāciju tehnoloģiju izmantošanu izglītības procesā.

Kopumā šīs aktivitātes otrajā kārtā ir plānots īstenot 11 projektus par kopējo finansējumu 129 066 198 eiro, tajā skaitā ERAF līdzfinansējums – 58 243 943 eiro, valsts budžeta finansējums – 8 816 196 eiro un virssaistības 62 006 059 eiro apmērā. Tādējādi struktūrfondu 2007.-2013. gada plānošanas periodā šīs aktivitātes abās atlases kārtās būs ieguldīti kopumā vairāk nekā 160 miljoni eiro (pirmajā kārtā patlaban vēl notiek 11 projektu īstenošana, 10 projekti ir jau pabeigti; kopējās attiecināmās izmaksas ir vairāk nekā 31,5 miljoni eiro).

Projektu īstenošanas gaitā profesionālās izglītības iestādes iegādāsies mācību līdzekļus un tehnisko aprīkojumu, tajā skaitā informācijas tehnoloģijas, profesionālās vidējās izglītības vai arodizglītības programmu modernizācijai mehānikā un metālapstrādē, enerģētikā, elektronikā un automātikā, ķīmijas tehnoloģijās un biotehnoloģijā, mašīnzinībās, pārtikas ražošanas tehnoloģijās un izstrādājumu izgatavošanā, tekstiliju ražošanas tehnoloģijās, kokapstrādes tehnoloģijās, poligrāfijas ražošanas tehnoloģijās, būvniecībā un civilajā celtniecībā, lauksaimniecībā, mežsaimniecībā un zivsaimniecībā, veterinārijā, individuālo pakalpojumu sniegšanā, piemēram, tūrisma un atpūtas organizācija vai viesnīcu un restorānu serviss, kā arī mākslas (radošās industrijas) grupās. Par ERAF līdzekļiem tiks modernizētas arī profesionālās izglītības iestāžu bibliotēkas.

Projektu īstenošanas gaitā ir plānota profesionālās izglītības iestāžu ēku, būvju, telpu, tajā skaitā dienesta viesnīcu, un infrastruktūras renovācija, rekonstrukcija un jaunu ēku vai būvju būvniecība, kas nepieciešamas izglītības iestāžu infrastruktūras modernizēšanai, kā arī būvju, ēku vai to daļu nojaukšana, kas nepieciešama esošas ēkas vai būves rekonstrukcijai vai jaunas ēkas vai būves būvniecībai. Profesionālās izglītības iestādes tiks pielāgotas personām ar funkcionāliem traucējumiem. Plānots, ka projekti tiks pabeigti līdz 2015. gada 31. augustam.

2829301234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930311
  • Twitter
  • YouTube