Uz sākumu » Aktualitātes Lapa aktualizēta: 28.07.2016

Ar ERAF atbalstu modernizēs Valmieras Profesionālās vidusskolas infrastruktūru18.12.2013

Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) 18. decembrī noslēdza vienošanos ar Valmieras Profesionālo vidusskolu ERAF aktivitātē „Mācību aprīkojuma modernizācija un infrastruktūras uzlabošana profesionālās izglītības programmu īstenošanai” (3.1.1.1.) projektu iesniegumu atlases otrajā kārtā.

Vienošanos parakstīja VIAA direktore Dita Traidās un Valmieras Profesionālās vidusskolas direktors Ēriks Spuriņš. Svinīgajā pasākumā piedalījās arī Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāre Sanda Liepiņa.

Valmieras Profesionālās vidusskolas projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir 8 481 798 lati, tajā skaitā ERAF finansējums 7 294 346 lati (86%), nacionālais līdzfinansējums 1 187 452 lati (14%).

Projekta īstenošanas gaitā ir plānots būtiski uzlabot Valmieras Profesionālās vidusskolas izglītības programmu īstenošanai nepieciešamo infrastruktūru un modernizēt mācību aprīkojumu, tādējādi nodrošinot prioritāro profesionālās izglītības programmu „Pārtikas produktu tehnoloģija”, „Viesnīcu pakalpojumi”, „Ēdināšanas pakalpojumi” un „Mehatronika” kvalitatīvu īstenošanu. Projekta gaitā ir plānota esošo ēku rekonstrukcija, kā arī jauna mācību korpusa un dienesta viesnīcas korpusa būvniecība. Lai veicinātu profesionālās izglītības atbilstību darba tirgus prasībām, skola iegādāsies jaunas mācību iekārtas un aprīkojumu.

Kopumā šīs aktivitātes otrajā kārtā ir plānots īstenot 11 projektus par kopējo finansējumu 90 708 240 latu, tajā skaitā ERAF līdzfinansējums – 40 806 159 lati, valsts budžeta finansējums – 6 173 485 lati un virssaistības 43 728 596 latu apmērā. Tādējādi struktūrfondu 2007.-2013. gada plānošanas periodā šīs aktivitātes abās atlases kārtās būs ieguldīti kopumā vairāk nekā 112 miljoni latu (pirmajā kārtā patlaban vēl notiek 13 projektu īstenošana, 8 projekti ir jau pabeigti; kopējās attiecināmās izmaksas ir vairāk nekā 22 miljoni latu).

Aktivitātes otrajā kārtā jau tiek īstenoti trīs projekti – Ventspils Tehnikumā, Daugavpils Profesionālajā vidusskolā un Smiltenes tehnikumā. Aktivitātes otrajā kārtā atbalstu saņems arī Austrumlatgales Profesionālā vidusskola, Cēsu Profesionālā vidusskola, Daugavpils Celtnieku profesionālā vidusskola, Ogres Valsts tehnikums, Profesionālās izglītības kompetences centrs „Liepājas Valsts tehnikums”, Profesionālās izglītības kompetences centrs „Rīgas Valsts tehnikums”, Jelgavas Tehnikums.

Svinīgs vienošanās parakstīšanas pasākums ar Jelgavas Tehnikumu ir plānots 20. decembrī Jelgavā. Projekta gaitā ir plānots uzlabot Jelgavas Tehnikuma infrastruktūru – veikt profesionālās izglītības mācību priekšmetu praktisko un teorētisko apmācību telpu, administratīvo un koplietošanas telpu, dienesta viesnīcas rekonstrukciju, izbūvēt jaunas mācību telpas, pielāgot skolas infrastruktūru cilvēkiem ar kustību traucējumiem, kā arī modernizēt mācību aprīkojumu profesionālo un vispārizglītojošo mācību priekšmetu apguvei.

Kopumā aktivitātes otrās atlases kārtas projektu īstenošanas gaitā profesionālās izglītības iestādes iegādāsies mācību līdzekļus un tehnisko aprīkojumu, tajā skaitā informācijas tehnoloģijas, profesionālās vidējās izglītības vai arodizglītības programmu modernizācijai mehānikā un metālapstrādē, enerģētikā, elektronikā un automātikā, ķīmijas tehnoloģijās un biotehnoloģijā, mašīnzinībās, pārtikas ražošanas tehnoloģijās un izstrādājumu izgatavošanā, tekstiliju ražošanas tehnoloģijās, kokapstrādes tehnoloģijās, poligrāfijas ražošanas tehnoloģijās, būvniecībā un civilajā celtniecībā, lauksaimniecībā, mežsaimniecībā un zivsaimniecībā, veterinārijā, individuālo pakalpojumu sniegšanā, piemēram, tūrisma un atpūtas organizācija vai viesnīcu un restorānu serviss, kā arī mākslas (radošās industrijas) grupās. Par ERAF līdzekļiem tiks modernizētas arī profesionālās izglītības iestāžu bibliotēkas.

Projektu īstenošanas gaitā ir plānota profesionālās izglītības iestāžu ēku, būvju, telpu, tajā skaitā dienesta viesnīcu, un infrastruktūras renovācija, rekonstrukcija un jaunu ēku vai būvju būvniecība, kas nepieciešamas izglītības iestāžu infrastruktūras modernizēšanai, kā arī būvju, ēku vai to daļu nojaukšana, kas nepieciešama esošas ēkas vai būves rekonstrukcijai vai jaunas ēkas vai būves būvniecībai. Profesionālās izglītības iestādes tiks pielāgotas personām ar funkcionāliem traucējumiem. Plānots, ka projekti tiks pabeigti līdz 2015. gada 31. augustam.

2829301234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930311
  • Twitter
  • YouTube