Uz sākumu » Aktualitātes Lapa aktualizēta: 28.07.2016

Ar ERAF atbalstu turpinās profesionālās izglītības iestāžu infrastruktūras modernizācija10.12.2013

Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) 11. decembrī svinīgā pasākumā slēgs vienošanos ar Daugavpils Profesionālo vidusskolu Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) aktivitātē „Mācību aprīkojuma modernizācija un infrastruktūras uzlabošana profesionālās izglītības programmu īstenošanai” (3.1.1.1.) projektu iesniegumu atlases otrajā kārtā. Pasākums notiks Daugavpils Marka Rotko mākslas centrā plkst. 11:00.

Daugavpils Profesionālās vidusskolas projekta kopējās izmaksas ir 7 943 823 lati, tajā skaitā ERAF finansējums 6 831 687 lati (86%), nacionālais līdzfinansējums 1 112 136 lati (14%).

Projekta īstenošanas gaitā ir plānots veikt būtiskus uzlabojumus ēku un telpu renovācijā trijos mācību korpusos un automobiļu diagnostikas darbnīcā; divu dienesta viesnīcu telpu vienkāršotu renovāciju; modernizēt mācību kabinetus (fizikas, ķīmijas, ģeodēzijas); mācību darbnīcas (automobiļu diagnostikas, dzelzceļa transporta, metināšanas, virpošanas, frēzēšanas, šūšanas, elektromontāžas un elektrolaboratorija), datorklases un kabinetus prioritāro izglītības programmu īstenošanai, bibliotēku. Tādējādi Daugavpils Profesionālajā vidusskolā būs būtiski modernizētas profesionālās vidējas izglītības programmu „Dzelzceļa transports”, „Autotransports”, „Enerģētika” un arodizglītības programmu „Metālapstrāde”, „Šūto izstrādājumu ražošanas tehnoloģijas” apguves iespējas, tajā skaitā modernizējot mācību aprīkojumu atbilstoši mūsdienu nozaru prasībām.

VIAA direktore Dita Traidās uzsver, ka šobrīd 10 infrastruktūras modernizācijas projekti stāv uz ilgi gaidītās starta līnijas, lai uzsāktu būvniecību un renovāciju lielākajās profesionālās izglītības skolās visos Latvijas reģionos: „Profesionālā izglītība, kas daudzus gadus nav bijusi atbilstoši novērtēta, ir nešaubīgi pieaugošs un ļoti svarīgs potenciāls visai Latvijas tautsaimniecībai. Nevienas nozares attīstība ilgtermiņā nav iedomājama bez kvalificēta jauno profesionāļu darbaspēka. Būtiski, ka šo ERAF atbalstu saņem profesionālās izglītības iestādes visos reģionos, veicinot reģionu jauniešu interesi apgūt profesiju, piedāvājot to darīt mūsdienīgā mācību vidē savā dzīvesvietā. Savukārt modernās un mājīgi iekārtotās dienesta viesnīcas telpas uzrunās arī jauniešus no citiem novadiem.”

Kopumā šīs aktivitātes otrajā kārtā ir plānots īstenot 11 projektus par kopējo finansējumu 90 708 240 latu, tajā skaitā ERAF līdzfinansējums – 40 806 159 lati, valsts budžeta finansējums – 6 173 485 lati un virssaistības 43 728 596 latu apmērā. Tādējādi struktūrfondu 2007.-2013. gada plānošanas periodā šīs aktivitātes abās atlases kārtās būs ieguldīti kopumā vairāk nekā 112 miljoni latu (pirmajā kārtā patlaban vēl notiek 13 projektu īstenošana, 8 projekti ir jau pabeigti; kopējās attiecināmās izmaksas ir vairāk nekā 22 miljoni latu).

Līdz šim otrajā kārtā bija parakstīta viena vienošanās – Ventspils Tehnikums kopš šā gada aprīļa īsteno vērienīgu projektu 10,8 miljonu latu apmērā. Plānots, ka šobrīd aktivitātes otrajā kārtā atbalstu saņems arī Austrumlatgales Profesionālā vidusskola, Cēsu Profesionālā vidusskola, Daugavpils Celtnieku profesionālā vidusskola, Ogres Valsts tehnikums, Profesionālās izglītības kompetences centrs „Liepājas Valsts tehnikums”, Profesionālās izglītības kompetences centrs „Rīgas Valsts tehnikums”, Jelgavas Tehnikums, Smiltenes Valsts tehnikums – profesionālā vidusskola, Valmieras Profesionālā vidusskola. Visu izglītības iestāžu būvniecības iepirkumi ir jau noslēgušies, vēl šogad projektu īstenošanu sāks Smiltenes Valsts tehnikums – profesionālā vidusskola, Jelgavas Tehnikums un Valmieras Profesionālā vidusskola (Izglītības un zinātnes ministrija projektus jau ir apstiprinājusi), un ir plānots, ka VIAA vienošanās ar šīm profesionālās izglītības iestādēm noslēgs jau tuvākajā laikā. Projektu iesniegumu iesniegšanas beigu termiņš ir 2013. gada 27. decembris. Plānots, ka projekti tiks pabeigti līdz 2015. gada 31. augustam.

Aktivitātes otrās atlases kārtas projektu īstenošanas gaitā profesionālās izglītības iestādes iegādāsies mācību līdzekļus un tehnisko aprīkojumu, tajā skaitā informācijas tehnoloģijas, profesionālās vidējās izglītības vai arodizglītības programmu modernizācijai mehānikā un metālapstrādē, enerģētikā, elektronikā un automātikā, ķīmijas tehnoloģijās un biotehnoloģijā, mašīnzinībās, pārtikas ražošanas tehnoloģijās un izstrādājumu izgatavošanā, tekstiliju ražošanas tehnoloģijās, kokapstrādes tehnoloģijās, poligrāfijas ražošanas tehnoloģijās, būvniecībā un civilajā celtniecībā, lauksaimniecībā, mežsaimniecībā un zivsaimniecībā, veterinārijā, individuālo pakalpojumu sniegšanā, piemēram, tūrisma un atpūtas organizācija vai viesnīcu un restorānu serviss, kā arī mākslas (radošās industrijas) grupās. Par ERAF līdzekļiem tiks modernizētas arī profesionālās izglītības iestāžu bibliotēkas.

Projektu īstenošanas gaitā ir plānota profesionālās izglītības iestāžu ēku, būvju, telpu, tajā skaitā dienesta viesnīcu, un infrastruktūras renovācija, rekonstrukcija un jaunu ēku vai būvju būvniecība, kas nepieciešamas izglītības iestāžu infrastruktūras modernizēšanai, kā arī būvju, ēku vai to daļu nojaukšana, kas nepieciešama esošas ēkas vai būves rekonstrukcijai vai jaunas ēkas vai būves būvniecībai. Profesionālās izglītības iestādes tiks pielāgotas personām ar funkcionāliem traucējumiem.

Lai projektos nepieļautu neatļautas atkāpes no plānotā un kvalitātes pazemināšanos būvdarbu izpildē, saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem par aktivitātes otro atlases kārtu VIAA nodrošinās pastiprinātu projektu uzraudzību un īstenos risku vadību. VIAA finansējuma saņēmējiem sniegs arī daudzveidīgu informatīvo atbalstu, rīkojot seminārus un pastāvīgi sniedzot individuālas konsultācijas par projektu īstenošanu.

ES struktūrfondu 2007.-2013. gada plānošanas periodā VIAA veic sadarbības iestādes funkcijas struktūrfondu vadībā izglītības un zinātnes jomā, nodrošinot visu (ERAF un Eiropas Sociālā fonda) apstiprināto projektu īstenošanas uzraudzību.

2829301234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930311
  • Twitter
  • YouTube