Uz sākumu » Aktualitātes Lapa aktualizēta: 28.07.2016

Ar ERAF atbalstu notiks vērienīga profesionālās izglītības iestāžu infrastruktūras modernizācija11.04.2013

Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) 12. aprīlī noslēdza pirmo vienošanos Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) aktivitātē „Mācību aprīkojuma modernizācija un infrastruktūras uzlabošana profesionālās izglītības programmu īstenošanai” (3.1.1.1.) projektu iesniegumu atlases otrajā kārtā.

Ventspils Tehnikums īstenos vērienīgu skolas kompleksa būvniecības projektu 10,8 miljonu latu apmērā. Kopumā otrajā kārtā ir plānots īstenot 11 projektus par kopējo finansējumu 90 708 240 latu, tajā skaitā ERAF līdzfinansējums – 40 806 159 lati, valsts budžeta finansējums – 6 173 485 lati un virssaistības 43 728 596 latu apmērā. Struktūrfondu 2007.-2013. gada plānošanas periodā šīs aktivitātes abās atlases kārtās būs ieguldīti kopumā vairāk nekā 112 miljoni latu.

Atbalstu vērienīgu infrastruktūras modernizācijas projektu īstenošanai saņems profesionālās izglītības iestādes, kuras iesniegt projektu uzaicina Izglītības un zinātnes ministrija ierobežotas projektu iesniegumu atlases veidā atbilstoši izglītības iestāžu gatavībai iesniegt kvalitatīvi izstrādātu projekta iesniegumu. Otrās atlases kārtas projektu iesniegumu iesniegšanas beigu termiņš ir noteikts 2013. gada 29. novembris. Tādējādi vienošanās ar profesionālās izglītības iestādēm tiks slēgtas pakāpeniski. Plānots, ka atbalstu saņems:

 • Austrumlatgales Profesionālā vidusskola – 8 522 371 lats,
 • Cēsu Profesionālā vidusskola – 2 302 928 lati,
 • Daugavpils Celtnieku profesionālā vidusskola – 6 686 155 lati,
 • Daugavpils Valsts tehnikums – 7 943 823 lati,
 • Ogres Valsts tehnikums – 8 878 401 lats,
 • Profesionālās izglītības kompetences centrs „Liepājas Valsts tehnikums” – 13 218 296 lati,
 • Profesionālās izglītības kompetences centrs „Rīgas Valsts tehnikums” – 6 723 544 lati,
 • Jelgavas Tehnikums – 10 910 409 lati,
 • Smiltenes Valsts tehnikums – profesionālā vidusskola – 6 130 199 lati,
 • Valmieras Profesionālā vidusskola – 8 500 000 latu,
 • Ventspils Tehnikums – 10 892 114 lati.

Projektu īstenošanas gaitā profesionālās izglītības iestādes iegādāsies mācību līdzekļus un tehnisko aprīkojumu, tajā skaitā informācijas tehnoloģijas, profesionālās vidējās izglītības vai arodizglītības programmu modernizācijai mehānikā un metālapstrādē, enerģētikā, elektronikā un automātikā, ķīmijas tehnoloģijās un biotehnoloģijā, mašīnzinībās, pārtikas ražošanas tehnoloģijās un izstrādājumu izgatavošanā, tekstiliju ražošanas tehnoloģijās, kokapstrādes tehnoloģijās, poligrāfijas ražošanas tehnoloģijās, būvniecībā un civilajā celtniecībā, lauksaimniecībā, mežsaimniecībā un zivsaimniecībā, veterinārijā, individuālo pakalpojumu sniegšanā, piemēram, tūrisma un atpūtas organizācija vai viesnīcu un restorānu serviss, kā arī mākslas (radošās industrijas) grupās. Par ERAF līdzekļiem tiks modernizētas arī profesionālās izglītības iestāžu bibliotēkas.

Projektu īstenošanas gaitā ir plānota profesionālās izglītības iestāžu ēku, būvju, telpu, tajā skaitā dienesta viesnīcu, un infrastruktūras renovācija, rekonstrukcija un jaunu ēku vai būvju būvniecība, kas nepieciešamas izglītības iestāžu infrastruktūras modernizēšanai, kā arī būvju, ēku vai to daļu nojaukšana, kas nepieciešama esošas ēkas vai būves rekonstrukcijai vai jaunas ēkas vai būves būvniecībai. Profesionālās izglītības iestādes tiks pielāgotas personām ar funkcionāliem traucējumiem. Plānots, ka projekti tiks pabeigti līdz 2015. gada 31. augustam.

„Tik vērienīgas pārmaiņas, kādas tuvāko gadu laikā sagaida profesionālās izglītības iestādes Latvijā, līdz šim nav bijušas. Profesionālā izglītība ir tā nozares joma, kas daudzus gadus nav bijusi atbilstoši novērtēta, bet nešaubīgi tai ir aizvien pieaugošs un ļoti svarīgs potenciāls visas tautsaimniecības attīstībā. Mūsu ikdiena nav iedomājama bez profesionālās izglītības iestāžu absolventiem, mēs viņus sastopam veikalos, frizētavās, būvlaukumos, mēbeļu ražotnēs, auto darbnīcās un komunālajos dienestos, un viņu darba rezultātu redzam un jūtam neskaitāmos veidos un vietās. Tieši tādēļ ir īpaši svarīgi piešķirtos ERAF līdzekļus prast un spēt lietderīgi ieguldīt un apzināties to vērtību nākotnē. Mēs šodien atdodam būvnieku profesionalitātes un atbildības rokās to, kur skolosies mūsu nākamās jauno profesionāļu paaudzes,” uzskata VIAA direktore Dita Traidās.

Lai projektos nepieļautu neatļautas atkāpes no plānotā un kvalitātes pazemināšanos būvdarbu izpildē, saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem par aktivitātes otro atlases kārtu VIAA nodrošinās pastiprinātu projektu uzraudzību un īstenos risku vadību. VIAA finansējuma saņēmējiem sniegs arī daudzveidīgu informatīvo atbalstu, rīkojot seminārus un pastāvīgi sniedzot individuālas konsultācijas par projektu īstenošanu.

Patlaban ERAF aktivitātē „Mācību aprīkojuma modernizācija un infrastruktūras uzlabošana profesionālās izglītības programmu īstenošanai” vēl notiek 16 pirmās atlases kārtas projektu īstenošana, savukārt 5 projekti ir jau pabeigti. Pirmās atlases kārtas projektu kopējās attiecināmās izmaksas ir vairāk nekā 22 miljoni latu.

ES struktūrfondu 2007.-2013. gada plānošanas periodā VIAA veic sadarbības iestādes funkcijas struktūrfondu vadībā izglītības un zinātnes jomā, nodrošinot atklātas projektu iesniegumu atlases daļai Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektu un visu (t.sk. ESF un ERAF) apstiprināto projektu īstenošanas uzraudzību.
2829301234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930311
 • Twitter
 • YouTube