Uz sākumu » Aktualitātes Lapa aktualizēta: 28.07.2016

Ar valdības pieņemtu lēmumu tiks īstenots līdz šim lielākais ieguldījums Latvijas profesionālajā izglītībā11.05.2012

Ministru kabinets 2012. gada 8. maijā atbalstīja Izglītības un zinātnes ministrijas plānu ieguldīt papildus 62 miljonus latu Eiropas Savienības (ES) fondu finansējuma profesionālās izglītības un zinātnes attīstības aktivitātēs.

Ar šo lēmumu tiek pieteikts līdz šim lielākais un mērķtiecīgākais ieguldījums Latvijas profesionālās izglītības attīstībā.

Izglītības un zinātnes ministrs Roberts Ķīlis jau iepriekš norādījis, ka, saņemot papildus 31 miljonu latu finansējumu aktivitātes „Mācību aprīkojuma modernizācija un infrastruktūras uzlabošana profesionālās izglītības programmu īstenošanai” projektiem, Latvijā būs iespēja pilnībā modernizēt un nostiprināt līdz pat desmit Eiropas līmeņa profesionālās izglītības centrus. To mērķis būs nodrošināt augsta līmeņa un darba tirgus prasībām atbilstošu profesionālo izglītību, kā arī celt tās prestižu.

Kopā profesionālās izglītības iestāžu modernizācijā tiks ieguldīti aptuveni 100 miljoni latu Eiropas Savienības fondu finansējuma, kas būtiski sildīs Latvijas ekonomiku.
Šāds lēmums pieņemts, ņemot vērā Izglītības un zinātnes ministrijas sagatavoto argumentāciju par papildu finansējuma nepieciešamību nozarei. Minētā valdības lēmuma pieņemšanai IZM savlaicīgi bija veikusi nozares vajadzību analīzi un pamatojusi papildu atbalsta nepieciešamību IZM īstenotajiem pasākumiem jauniešu bezdarba mazināšanai, uzsāktās profesionālās izglītības iestāžu tīkla optimizācijas un modernizācijas pabeigšanai, kā arī zinātnisko institūciju un komersantu sadarbības sekmēšanai uz zināšanām un inovāciju balstītas ekonomikas attīstībai.

Skaidrojot un pamatoti argumentējot profesionālās izglītības reformas un skolu infrastruktūras modernizācijas būtisko lomu jaunatnes bezdarba mazināšanā, kā arī Latvijas tautsaimniecības attīstībā, IZM ir panākusi Eiropas Komisijas un valdības atbalstu tik ievērojamam papildu finansējuma piešķīrumam tieši profesionālajā izglītībā.

Tāpat saskaņā ar jauniešu bezdarba mazināšanas rīcības plānu saņemts EK un valdības atbalsts papildu finansējuma piešķiršanai 4,3 miljonu latu apmērā aktivitātē "Atbalsts sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošanas kvalitātes uzlabošanai un īstenošanai". Līdz ar to, jau sākot ar 2012.gada rudeni, būs iespēja uzņemt daudz lielāku audzēkņu skaitu 1-1,5 gadīgajās profesionālās izglītības programmās, iesaistot apmācībās arī bezdarbniekus ar zemu izglītības līmeni, rezultātā sniedzot atbalstu papildu 2000 jauniešiem, kuriem nav attiecīgas profesionālas kvalifikācijas, lai konkurētu darba tirgū.

Savukārt 2 miljoni latu no plānotajām virssaistībām tiks ieguldīti aktivitātē "Profesionālās orientācijas un karjeras izglītības attīstība izglītības sistēmā", lai jau 2013.gadā atjaunotu karjeras izglītības pasākumu ieviešanu visā Latvijā.

Zinātnes atbalstam uzņemto virssaistību 15 miljoni latu tiks ieguldīti, lai organizētu aktivitātes „Atbalsts zinātnei un pētniecībai” projektu iesniegumu atlases otro kārtu, kā rezultātā plānots finansēt apmēram 50 papildu jaunu projektu, kas paredz komerciāla rakstura praktiskas ievirzes pētījumu īstenošanu, lai veicinātu nepieciešamo tehnoloģiju pārnesi, līdz ar to veicot ieguldījumus tautsaimniecības attīstībā.

Savukārt 5 miljoni lati no plānotajām virssaistībām paredzēti apakšaktivitātes „Zinātnes infrastruktūras attīstība” projektu iesniegumu atlases trešās kārtas īstenošanai. Tās mērķis ir attīstīt pētniecības infrastruktūru, tādējādi veicinot komercdarbību pētniecības pakalpojumu sektorā un zināšanu pārnesi tautsaimniecībā, lai Latvijas uzņēmēji varētu uzsākt augstākas eksportspējas produktu ražošanu. IZM paredzētais papildu finansējums infrastruktūras izveidei pavērs iespējas pētniecības rezultātu komercializācijai un arī piesaistīs privātā sektora finansējumu pētniecībai.

Lai veidotu jaunas darba vietas jaunajiem zinātniekiem, gandrīz 4,5 miljonus latus IZM papildus plāno ieguldīt aktivitātē "Cilvēkresursu piesaiste zinātnei”, kā rezultātā jauno zinātnieku atbalstam otrās projektu atlases kārtas ietvaros pieejamais finansējums veido gandrīz 10 miljonus latu.

2829301234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930311
  • Twitter
  • YouTube