Uz sākumu » Zinātne » Zinātnes aktivitātes Lapa aktualizēta: 19.05.2016

1.1.1.2.aktivitāte "Cilvēkresursu piesaiste zinātnei"

Aktivitātes mērķis

Veicināt papildu cilvēkresursu piesaisti zinātnei, veidojot jaunas zinātniskās grupas un sadarbību ar augstskolām, pētniecības centriem un uzņēmumiem, piesaistot zinātniskajam un pētnieciskajam darbam zinātniekus, kas atgriežas darbā Latvijā, un ārvalstu zinātniekus, un veicinot jaunu zinātnieku iesaistīšanos projektos un to vadībā, īpaši starpdisciplināros pētījumu virzienos.

Atbalsta veids Atbalsts tiks sniegts jaunu darba vietu izveidei zinātniekiem (atalgojumiem un darba vietu uzturēšanas izdevumiem zinātniskajās institūcijās) – jaunu zinātnisko grupu izveidošanai zinātnes projektu īstenošanai un starpdisciplināriem pētījumiem eksakto, sociālo un humanitāro zinātņu virzienos, kā arī sadarbības pasākumiem ar augstskolām, pētniecības centriem un uzņēmumiem. Aktivitāte kopumā nodrošinās zinātniskajā darbā nodarbināto skaita pieaugumu, sekmēs ārvalstīs strādājošo zinātnieku atgriešanos Latvijā un ārvalstu zinātnieku piesaisti.
Mērķa grupas Valsts zinātniskās institūcijas, zinātnieki, jaunie zinātnieki, doktoranti un maģistri.
Finansējuma saņēmēji Valsts zinātniskās institūcijas:valsts zinātniskie institūti, valsts augstskolas, valsts augstskolu zinātniskie institūti
Plānotās projektu atlases kārtas 2
Atlases veids APIA
Atlasi īsteno 1. kārtā VIAA;
2.kārtā IZM.
Projekta īstenošanas uzraudzība VIAA

 

Aktuāli

Solis tuvāk pirmajam Latvijas satelītam Venta 106.03.2014

Struktūrfondu e-kartes jaunums: Latvijas jauno zinātnieku grupu sasniegumi19.02.2014

Solis tuvāk pirmajam Latvijas satelītam Venta 127.01.2014

Struktūrfondu e-kartes jaunums: Andra Ambaiņa vadītā zinātnieku grupa gūst jaunus sasniegumus kvantu skaitļošanā03.01.2014

Svarīgi par pāreju uz eiro – informācija struktūrfondu finansējuma saņēmējiem17.12.2013

Struktūrfondu e-kartes jaunums: Latvijas Universitāte realizē vērienīgu ļaundabīgo audzēju diagnostikas un ārstniecības pētījumu10.12.2013

Notiks projektu īstenošanas seminārs ESF aktivitātē „Cilvēkresursu piesaiste zinātnei” (1.1.1.2) otrajā atlases kārtā12.11.2013

Notiks projektu īstenošanas seminārs ESF aktivitātē „Cilvēkresursu piesaiste zinātnei” (1.1.1.2) otrajā atlases kārtā25.09.2013

Izsludināta otrā projektu iesniegumu atlases kārta ESF 1.1.1.2.aktivitātē07.12.2012

Novembra beigās izsludinās otro projektu iesniegumu atlases kārtu 1.1.1.2.aktivitātē „Cilvēkresursu piesaiste zinātnei”30.10.2012

Aktivitātēm 1112, 2111 un 2112 ir pievienots jauns palīgmateriāls17.10.2012

Jauno zinātnieku pētījumiem piešķirs vairāk nekā 9,8 miljonus latu Eiropas Sociālā fonda finansējumu10.10.2012

8.-9. septembrī norisināsies Eiropas Savienības fondu projektu atvērtās dienas Latvijā28.08.2012

FM ziņo par ES fondu apguvi un to ietekmi uz Latvijas tautsaimniecību24.01.2012

FM noraida, ka šī brīža ES fondu apguve atšķirtos no plānotajiem mērķiem13.01.2012

Aktivitātes kontaktpersona 1. kārtā
Solvita Pumpure
email
solvita.pumpure@viaa.gov.lv
phone
67785401
Aktivitātes kontaktpersona 2. kārtā
Solvita Pumpure
email
solvita.pumpure@viaa.gov.lv
phone
67785401