Uz sākumu » Zinātne » Zinātnes aktivitātes Lapa aktualizēta: 19.05.2016

2.1.1.3.2. "Informācijas tehnoloģiju infrastruktūras un informācijas sistēmu uzlabošana zinātniskajai darbībai"

Aktivitātes mērķis

Izveidot nākamās paaudzes datu pārraides tīklu zinātniskās darbības nodrošināšanai (Latvijas akadēmisko pamattīklu), lai iesaistītos vienotajā Eiropas akadēmiskajā tīklā, un uzlabot informācijas sistēmas valsts zinātniskajās institūcijās un augstskolās. 

Atbalsta veids Atbalsts plānots, lai izveidotu vienotus Latvijas akadēmiskā pamattīkla pārvaldības un akadēmiskos standartus, atbilstoši ES rekomendācijām izveidot optisko dzīslu akadēmisko pamattīklu, kas savieno galvenos izglītības, zinātnes un inovāciju attīstības centrus, un izveidot vienotu tīkla pakalpojuma vadības un datu centru.
Mērķa grupas Zinātniskās institūcijas (zinātniskie institūti, augstskolas, kā arī citas institūcijas, kuru statūtos un nolikumos ir paredzēta zinātniskā darbība), kuras ir reģistrētas zinātnisko institūciju reģistrā, zinātnē un pētniecībā nodarbinātais personāls.
Finansējuma saņēmēji Zinātniskā institūcija, kura ir reģistrēta zinātnisko institūciju sarakstā, vai zinātnisko institūciju apvienība.
Plānotās projektu atlases kārtas 1
Atlases veids IPIA
Atlasi īsteno IZM
Projekta īstenošanas uzraudzība VIAA