1.2.2.1.5. apakšaktivitāte "Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos"

ESF apakšaktivitātē 1.2.2.1.5. "Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos" piemērota ierobežota projektu pieteikumu atlase (IPIA).

Ierobežotā projektu pieteikumu atlasē (IPIA)  projektu iesniegumus iesniedz tikai tie projektu iesniedzēji, ko atbilstoši vērtēšanas kritērijiem Izglītības un zinātnes ministrija uzaicinājusi piedalīties projektu iesniegumu atlasē.

Projektu iesniegumu pieņemšana: no 2009.gada 14.septembra līdz 2009.gada 25.septembrim

Vairāk informācijas IZM mājas lapā: http://esfondi.izm.gov.lv/1384.html