3.2.2.1.2.apakšaktivitāte "Izglītības iestāžu informatizācija"

Dokumenti, veidlapas un palīgmateriāli

Ministru kabineta noteikumi

1. MK noteikumi Nr. 649
likumi.lv

Vienošanās slēgšana

Projektu īstenošana

1. Grozījumu pieprasījums
Aktualizēts: 30.11.2010
Grozījumu pieprasījums
1.1. Grozījumu pieprasījumu 1.pielikums
Aktualizēts: 30.11.2010
Grozījumu pieprasījumu 1.pielikums
2. Pārskats par PVN summām
Aktualizēts: 16.08.2011
Pārskats par PVN summām
3. Pārskats par projekta mērķa grupām un horizontālo prioritāšu ieviešanu
Aktualizēts: 05.05.2011
Pārskats par projekta mērķa grupām un horizontālo prioritāšu ieviešanu
4. Progresa pārskats
 
Progresa pārskats
5. Izdevumus attaisnojošo dokumentu saraksts
Aktualizēts: 26.03.2010
Izdevumus attaisnojošo dokumentu saraksts
5.1. Izdevumus attaisnojošie dokumenti (pielikumi)
 
Izdevumus attaisnojošie dokumenti (pielikumi)
6. Iepirkumu plāns
 
Iepirkumu plāns
7. Maksājumu pieprasījums
Aktualizēts: 24.01.2013
Maksājumu pieprasījums

Palīgmateriāli

1. Skaidrojums par nodokļu piemērošanu un līgumcenas noteikšanu publiskajā iepirkumā
 
Skaidrojums par nodokļu piemērošanu un līgumcenas noteikšanu publiskajā iepirkumā
2. Pārskata par projekta mērķa grupām un horizontālo prioritāšu ieviešanu aizpildīšanas metodika
 
Pārskata par projekta mērķa grupām un horizontālo prioritāšu ieviešanu aizpildīšanas metodika
3. IUB sagatavotās "Publisko iepirkumu likuma" iepirkumu vadlīnijas
iub.gov.lv
4. Informācijas un publicitātes pasākumu īstenošana un prasību ievērošana ES fondu projektos
esfondi.lv
5. Informatīvs materiāls par ES fondu īstenošanā pieļautajām kļūdām, kas rada neatbilstības, un to novēršana
 
Informatīvs materiāls par ES fondu īstenošanā pieļautajām kļūdām, kas rada neatbilstības, un to novēršana
6. Par projekta rezultātu uzturēšanu un saglabāšanu
 
Par projekta rezultātu uzturēšanu un saglabāšanu