1.2.1.2.2. "Atbalsts vispārējās izglītības pedagogu nodrošināšanai prioritārajos mācību priekšmetos"

Dokumenti, veidlapas un palīgmateriāli

Ministru kabineta noteikumi

1. Ministru kabineta noteikumi Nr.71
www.likumi.lv

Projekta īstenošana

1. Vienošanās/līgums
 
Vienošanās/līgums
2. Progresa pārskats
Aktualizēts: 17.11.2009
Progresa pārskats
3. Pārskats par projekta mērķa grupām un horizontālo prioritāšu ieviešanu
 
Pārskats par projekta mērķa grupām un horizontālo prioritāšu ieviešanu
4. Grozījumu pieprasījums
Aktualizēts: 30.11.2010
Grozījumu pieprasījums
4.1. Grozījumu pieprasījumu 1.pielikums
 
Grozījumu pieprasījumu 1.pielikums
5. Izdevumus attaisnojoši dokumenti (pielikumi)
Aktualizēts: 26.03.2010
Izdevumus attaisnojoši dokumenti (pielikumi)
5.1. Izdevumus attaisnojoši dokumentu saraksts
Aktualizēts: 26.03.2010
Izdevumus attaisnojoši dokumentu saraksts
6. Maksājumu pieprasījums
Aktualizēts: 19.09.2011
Maksājumu pieprasījums
7. Iepirkumu plāns
 
Iepirkumu plāns
8. PVN pārskata veidlapa
 
PVN pārskata veidlapa

Palīgmateriāli

1. Pārskata par projekta mērķa grupām un horizontālo prioritāšu ieviešanu aizpildīšanas metodika
 
Pārskata par projekta mērķa grupām un horizontālo prioritāšu ieviešanu aizpildīšanas metodika
2. Skaidrojums par nodokļu piemērošanu un līgumcenas noteikšanu publiskajā iepirkumā
 
Skaidrojums par nodokļu piemērošanu un līgumcenas noteikšanu publiskajā iepirkumā
3. IUB sagatavotās "Publisko iepirkumu likuma" iepirkumu vadlīnijas
iub.gov.lv
4. Informācijas un publicitātes pasākumu īstenošana un prasību ievērošana ES fondu projektos
esfondi.lv
5. Informatīvs materiāls par ES fondu īstenošanā pieļautajām kļūdām, kas rada neatbilstības, un to novēršana
 
Informatīvs materiāls par ES fondu īstenošanā pieļautajām kļūdām, kas rada neatbilstības, un to novēršana
6. Palīgmateriāls iepirkumu veikšanai, kuru paredzamā līgumcena ir zemāka par PIL un MK noteikumos Nr.65 „Noteikumi par iepirkuma procedūru un tās piemērošanas kārtību pasūtītāja finansētiem projektiem” noteiktajiem iepirkuma sliekšņiem
Aktualizēts: 18.03.2013
Palīgmateriāls iepirkumu veikšanai, kuru paredzamā līgumcena ir zemāka par PIL un MK noteikumos Nr.65 „Noteikumi par iepirkuma procedūru un tās piemērošanas kārtību pasūtītāja finansētiem projektiem” noteiktajiem iepirkuma sliekšņiem
7. Biežāk konstatētās neatbilstības publisko iepirkumu pirmspārbaudēs
Publicēts: 04.03.2013
Biežāk konstatētās neatbilstības publisko iepirkumu pirmspārbaudēs