1.2.1.2.3. "Vispārējās izglītības pedagogu kompetences paaugstināšana un prasmju atjaunošana"

IZM iesniegto projektu skaitsProjektu izvērtēšanas termiņšIZM apstiprināto projektu skaitsVienošanās/līgumu slēgšanas termiņšInformācija par finansētajiem projektiem
3 09.02.2010 3 20.04.2010

Informācija aktualizēta

18.06.2014.