1.2.2.4.2. aktivitāte "Atbalsta pasākumu īstenošana jauniešu sociālās atstumtības riska mazināšanai un jauniešu ar funkcionālajiem traucējumiem integrācijai izglītībā"

KārtaVIAA iesniegto projektu skaitsProjektu izvērtēšanas termiņš  Iesniegumu vērtēšanas laika plānsVIAA apstiprināto projektu skaits un sarakstsVienošanās/līgumu slēgšanas termiņšInformācija par finansētajiem projektiem
1.kārta 128 11.09.2009 29

(Precizēts:03.12.2009)
07.10.2010

Informācija aktualizēta

25.01.2016.

2.kārta 194 29.08.2011

19

(Aktualizēts: 26.01.2012)

 17.11.2011

Informācija aktualizēta
28.10.2014.