3.1.3.1.aktivitāte "Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei atbilstošas materiālās bāzes nodrošināšana"

IZM iesniegto projektu skaitsIZM iesniegto projektu izvērtēšanas termiņšIZM apstiprināto projektu skaitsVienošanās/līgumu slēgšanas termiņšInformācija par finansētajiem projektiem
114

 10.02.2009

114

 02.12.2009


Informācija aktualizēta:

05.11.2015.