3.1.3.2.aktivitāte Atbalsts vispārējās izglītības iestāžu tīkla optimizācijai

IZM iesniegto projektu skaitsProjektu izvērtēšanas termiņšIZM apstiprināto projektu skaitsVienošanās/līgumu slēgšanas termiņšInformācija par finansētajiem projektiem
7 14.12.2010 4 09.12.2010

Informācija aktualizēta

21.10.2015.