Starptautiskās mācību vides pētījums vispārizglītojošajās skolās (TALIS 2013 pētījums)

Par TALIS

TALIS (Teaching and Learning International Survey) ir pirmais OECD izveidots starptautiskais pētījums par mācību vidi un skolotāju darba apstākļiem dažādu pasaules valstu pamatskolās.

TALIS savu pētījumu ciklu uzsāka 2008. gadā, Latvija savu dalību pētījumā uzsāks pētījuma otrajā ciklā 2013.gadā ESF projekta „Atbalsts izglītības pētījumiem” ietvaros.

TALIS pētījuma otrajā ciklā piedalīsies 33 valstis. Sagatavošanās šim pētījumam sākās jau 2010 gadā, TALIS pētījumus Latvijā veic elektroniski.

Pētījumā pēc OECD izstrādātās metodoloģijas tiek aptaujāti skolu direktori un skolotāji. TALIS nevērtē atsevišķu skolu sniegumu, bet rezultātus analizē tikai apkopotā veidā.

TALIS mērķis

TALIS mērķis ir iegūt datus par skolotājiem, mācīšanu un skolotāju ietekmi uz skolēnu mācīšanos. Dati tiks salīdzināti gan nacionālā, gan starptautiskā mērogā. Pētījums būs ikviena skolotāja un direktora iespēja sniegt savu ieguldījumu izglītības analīzē un nākotnes politikas veidošanā. Pētījumā tiks analizētas skolas, skolu direktori, skolas klimats, vadības procesi, pieejamie resursi, skolotāju tālākizglītība, pedagoģiskie uzskati.


TALIS pētījuma rezultātu analīze ļaus Latvijai atrast citas valstis ar līdzīgām problēmām un mācīties no to izglītības politikas īstenošanas pieredzes.

Latvijas dalība TALIS pētījumā    Laika posmā no 2011. līdz 2015.gada Latvija piedalās: 
 • Starptautiskās mācību vides pētījumā vispārizglītojošo skolu – pamatskolu vecākajās klasēs (TALIS 2013 pētījums);
 • Nacionālais mācību vides pētījums profesionālajās un profesionālās ievirzes skolās (TALIS 2013 pētījuma ietvaros).
Par PISA/TALIS link pētījumu Pēc PISA un TALIS pētījumu veikšanas tiks analizēta šo abu pētījumu datu korelācija, t.i., kā skolotāju darba vide iespaido skolēnu mācību rezultātus (PISA/TALIS link).
Pētījuma norise

TALIS pētījuma norises posmi:

 • 2011.gada vasara: priekšpilotpētījums, kura laikā tika apkopoti kvalitatīvie dati;
 • Uz priekšpilotpētījuma datiem izveidots pilotpētījums. Tajā iegūtie dati izmantoti pamatpētījuma aptauju sagatavošanai.
 • 2013.gads: pamatpētījums;
 • TALIS pētījuma rezultāti paziņoti 2014. gada jūnijā. Sekojiet līdz VIAA mājas lapas jaunumiem.
Pētījuma izstrādātājs TALIS  pētījumu sistēmu ir izstrādājusi un nodrošina Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācija (OECD, Organisation for Economic Co-operation and Development). Vairāk: http://www.oecd.org
Vairāk par TALIS: http://www.oecd.org

 

Īsumā

 •  Latvija piedalās lielākajā starptautiskajā izglītība pētījumā TALIS

 • TALIS pētījums analizē skolas mācību un izglītības ieguves vidi – un skolotāju, kā šīs vides veidotāju.

Skaidrojumi

 • OECD - (Organisation for Economic Co-operation and Development) Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācija
   
 • TALIS - (Teaching and Learning International Survey) Starptautiskais mācīšanas un apguves pētījums

Aktuāli