Latvijas dalība starptautiskos izglītības pētījumos

Projekta nosaukums Atbalsts izglītības pētījumiem (1.2.2.3.2)
Finansējuma avots un apjoms  100 % Eiropas Sociālais fonda (ESF) finansējums 973 356 LVL apmērā
Projekta īstenošanas ilgums 01.01.2011. – 31.10.2015.
Projekta īstenotājs Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA)
Projekta sadarbības partneris Latvijas Universitāte (LU)

 

Projekta mērķis VIAA īstenotā ESF projekta „Atbalsts izglītības pētījumiem” ietvaros tiks nodrošināta Latvijas dalība trīs starptautiskos izglītības pētījumu virzienos – PISA, TALIS, ASEM LLL Hub.

Pamatojoties uz tajos gūtajiem rezultātiem, varēs veidot ilgtspējīgu izglītības politiku un salīdzināt to ar citām pasaules valstīm.

Pētījumos gūtie rezultāti ļaus Latvijas izglītības līmeni salīdzināt starptautiskā līmenī.

Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD, Organisation for Economic Co-operation and Development) izstrādāto starptautisko izglītības pētījumu metodes izglītības  efektivitātes novērtēšanai izmanto ap 70 pasaules valstu. Latvija šajos pētījumos piedalās kopš 2000.gada.

Galvenie OECD īstenoto pētījumu virzieni ir skolēnu sasniegumu (PISA) un mācību vides (TALIS) novērtēšana, tāpat tiek  analizēta šo abu pētījumu rezultātu cēloņsakarības. Piemēram, kā laba darba vide un tehniskais nodrošinājums ietekmē pedagoga sniegumu un vai tam ir tieša saistība ar skolēnu mācību rezultātiem.
Īsumā par PISA, TALIS un ASEM LLL Hub pētījumiem PISA pētījumos vērtē skolēnu sasniegumus matemātikā, lasīšanā un dabaszinātnēs,  sasniegumus analizē saistībā ar sociālekonomiskajiem, skolas un ģimenes faktoriem. Lasīt vairāk.

TALIS pētījumos tiek vērtēta mācību vide vispārizglītojošajās un profesionālajās skolās. Lasīt vairāk.

ASEM LLL Hub pētījumi analizē iespējas, kā:
  • mācību vidi tuvināt reālajai dzīvei;
  • skolu nebeigušos jauniešus atgriezt izglītības procesā;
  • meklē veidus, kā attīstīt pamatkompetences.
Vairāk: http://www.dpu.dk/asem/aboutus/

Latvijas dalība OECD un ASEM LLL Hub pētījumos Laika posmā no 2011. līdz 2015.gada Latvija piedalās šādos pētījumos:

PISA pētījumi
1) 2012.gadā – Starptautiskās skolēnu novērtēšanas programmas pētījums (PISA 2012 pētījums)
2) 2015.gadā – Starptautiskās skolēnu novērtēšanas programmas pētījums (PISA 2015 un tai skaitā INES pētījums)

TALIS pētījumi
3) 2013.gadā Starptautiskās mācību vides pētījums vispārizglītojošajās skolās (TALIS 2013 pētījums)

4) Nacionālais mācību vides pētījums profesionālajās skolās (TALIS 2013 pētījuma ietvaros)

ASEM LLL Hub pētījumi
1) Pētījums par skolu nebeigušo jauniešu (18-24) atgriešanu izglītības procesā (ASEM LLL Hub 4. pētniecības tīkla pētījums)

2) Pētījums par mācību tuvināšanu reālajai dzīvei (ASEM LLL Hub 5. pētniecības tīkla pētījums)

Papildu informācija

Projekta atbildīgā amatpersona
Ennata Kivriņa

Eiropas Savienības Izglītības programmu
departamenta direktore
Tālrunis: 67814324,
e-pasts: ennata.kivrina@viaa.gov.lv

 

Skaidrojumi

OECD - (Organisation for Economic Co-operation and Development) Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācija.

PISA - (The Programme for International Student Assessment) Starptautiskās skolēnu novērtēšanas programma.

TALIS - (Teaching and Learning International Survey) Starptautiskais mācīšanas un apguves pētījums.

ASEM LLL Hub (ASEM Education and Research Hub for Lifelong Learning) Āzijas – Eiropas sanāksmes Mūžizglītības forums. Gadskaitlis pie OECD pētījuma cikla apzīmējuma (piemēram, PISA 2012, TALIS 2013) norāda gadu, kad tiek ievākti pamatpētījuma dati.

INES - (The Indicators of Education Systems) Izglītības sistēmu indikatoru programma.

Aktuāli