Uz sākumu » Informatīvie pasākumi Lapa aktualizēta: 17.02.2016

2014.gada ES struktūrfondu semināri

LaiksSemināra temats MērķgrupaOrganizatoriNorises vietaSemināra materiāli

10.11.2014

Informatīvs seminārs par organizācijas finanšu kontroļu pašnovērtējumu finansējuma saņēmējiem ERAF aktivitātēs „Atbalsts zinātnei un pētniecībai” (2.1.1.1.) un „Zinātnes infrastruktūras attīstība” (2.1.1.3.1., pirmā kārta) Finansējuma saņēmēji VIAA VIAA, Vaļņu ielā 1, 4.stāvs

Pārbaudes lapa:

Detalizēto pārbaužu procedūru kopsavilkums:

07.11.2014

Informatīvs seminārs par organizācijas finanšu kontroļu pašnovērtējumu finansējuma saņēmējiem ERAF aktivitātēs „Atbalsts zinātnei un pētniecībai” (2.1.1.1.) un „Zinātnes infrastruktūras attīstība” (2.1.1.3.1., pirmā kārta) Finansējuma saņēmēji VIAA VIAA, Vaļņu ielā 1, 4.stāvs

Pārbaudes lapa:

Detalizēto pārbaužu procedūru kopsavilkums:

07.10.2014.

Informatīvs seminārs par projektu īstenošanu ERAF aktivitātē „Atbalsts zinātnei un pētniecībai” (2.1.1.1.) trešajā atlases kārtā
Finansējuma saņēmēji VIAA  VIAA, Vaļņu iela 1, 4.stāvs 

Semināra darba kārtība: 

 

Informatīvie materiāli:  

 02.10.2014.

Informatīvs seminārs par projektu īstenošanu ERAF aktivitātē „Atbalsts zinātnei un pētniecībai” (2.1.1.1.) trešajā atlases kārtā

Finansējuma saņēmēji – Latvijas Universitātes projektu īstenotāji VIAA VIAA, Vaļņu iela 1, 4.stāvs 

Semināra darba kārtība:  

Informatīvie materiāli:

 13.03.2014

Notiks projektu īstenošanas seminārs ESF aktivitātē „Cilvēkresursu piesaiste zinātnei” (1.1.1.2.) otrajā atlases kārtā

Finansējuma saņēmēji VIAA  VIAA, Vaļņu iela 1, 4.stāvs 
07.03.2014 Projektu īstenošanas seminārs Eiropas Reģionālās attīstības fonda aktivitātē „Atbalsts zinātnei un pētniecībai” otrajā kārtā (2.1.1.1) Finansējuma saņēmēji VIAA VIAA, Vaļņu iela 1, 4.stāvs  

 Lai iepazītos ar ES fondu publicitātes vadlīnijām, aicinām izlasīt attiecīgā semināra materiālus vai izpētīt FM gatavotās vadlīnijas.