Uz sākumu » Informatīvie pasākumi Lapa aktualizēta: 17.02.2016

2011.gada ES struktūrfondu semināri
 

LaiksSemināra temats MērķgrupaOrganizatoriNorises vietaSemināra materiāli
13.12.2011 Projektu īstenošanas seminārs ESF apakšaktivitātē 1.2.2.4.2. „Atbalsta pasākumu īstenošana jauniešu sociālās atstumtības riska mazināšanai un jauniešu ar funkcionālajiem traucējumiem integrācijai izglītībā” Projektu īstenotāji VIAA Rīga 13.12.2011_seminars.zip
02.11.2011 Seminārs par ERAF aktivitāšu „Atbalsts zinātnei un pētniecībai” (2.1.1.1.) un „Atbalsts starptautiskās sadarbības projektiem zinātnē un tehnoloģijās”(2.1.1.2.) projektos veiktajiem iepirkumiem un aktivitāšu specifiskajiem jautājumiem Projektu īstenotāji VIAA Rīga seminars_02.11.2011.zip
11.10.2011 Seminārs „Pētniecības organizāciju finanšu uzskaites sistēmas pilnveidošana” Projektu īstenotāji – pētniecības organizācijas VIAA Rīga

seminars_11_10_2011_programma.doc

11.10.2011_seminars.zip

25.05.2011 Projektu īstenošanas seminārs ERAF aktivitātē 2.1.1.1. „Atbalsts zinātnei un pētniecībai” Projektu īstenotāji VIAA Rīga  2111_25_05_2011.zip
11.05.2012 Informatīvais seminārs par Eiropas Sociālā fonda atklāto projektu iesniegumu atlases otro kārtu apakšaktivitātē Nr. 1.2.2.4.2. „Atbalsta pasākumu īstenošana jauniešu sociālās atstumtības riska mazināšanai un jauniešu ar funkcionālajiem traucējumiem integrācijai izglītībā". Potenciālie projektu iesniedzēji Vidzemes plānošanas reģiona ES struktūrfondu informācijas centrs  sadarbībā ar VIAA  Valmiera 20_04_2011_sem_12242_2v.zip

Aktualizēts: 28.04.2011
09.05.2011 Informatīvais seminārs par Eiropas Sociālā fonda atklāto projektu iesniegumu atlases otro kārtu apakšaktivitātē Nr. 1.2.2.4.2. „Atbalsta pasākumu īstenošana jauniešu sociālās atstumtības riska mazināšanai un jauniešu ar funkcionālajiem traucējumiem integrācijai izglītībā". Potenciālie projektu iesniedzēji  Kurzemes plānošanas reģiona ES struktūrfondu informācijas centrs sadarbībā ar VIAA Saldus 20_04_2011_sem_12242_2v.zip

Aktualizēts: 28.04.2011
05.05.2011 Informatīvais seminārs par Eiropas Sociālā fonda atklāto projektu iesniegumu atlases otro kārtu apakšaktivitātē Nr. 1.2.2.4.2. „Atbalsta pasākumu īstenošana jauniešu sociālās atstumtības riska mazināšanai un jauniešu ar funkcionālajiem traucējumiem integrācijai izglītībā". Potenciālie projektu iesniedzēji Latgales plānošanas reģiona ES struktūrfondu informācijas centrs  sadarbībā ar VIAA Rēzekne 20_04_2011_sem_12242_2v.zip

Aktualizēts: 28.04.2011
27.04.2012 Informatīvais seminārs par Eiropas Sociālā fonda atklāto projektu iesniegumu atlases otro kārtu apakšaktivitātē Nr. 1.2.2.4.2. „Atbalsta pasākumu īstenošana jauniešu sociālās atstumtības riska mazināšanai un jauniešu ar funkcionālajiem traucējumiem integrācijai izglītībā". Potenciālie projektu iesniedzēji Zemgales plānošanas reģiona ES struktūrfondu informācijas centrs sadarbībā ar VIAA Jēkabpils 20_04_2011_sem_12242_2v.zip

Aktualizēts: 28.04.2011
20.04.2011 Informatīvais seminārs par Eiropas Sociālā fonda atklāto projektu iesniegumu atlases otro kārtu apakšaktivitātē Nr. 1.2.2.4.2. „Atbalsta pasākumu īstenošana jauniešu sociālās atstumtības riska mazināšanai un jauniešu ar funkcionālajiem traucējumiem integrācijai izglītībā". Potenciālie projektu iesniedzēji VIAA Rīga 20_04_2011_sem_12242_2v.zip

Aktualizēts: 28.04.2011
18.04.2011 Informatīvais seminārs profesionālo izglītības iestāžu vadītājiem par aktuāliem jautājumiem ES struktūrfondu projektos Profesionālās izglītības iestādes, kuri īsteno struktūrfondu projektus IZM sadarbībā ar VIAA Rīga 18_04_2011.zip

 

(!) Lai iepazītos ar ES fondu publicitātes vadlīnijām, aicinām izlasīt attiecīgā semināra materiālus vai izpētīt FM gatavotās vadlīnijas.