Uz sākumu » Informatīvie pasākumi Lapa aktualizēta: 17.02.2016

2010.gada ES struktūrfondu semināri

Laiks Semināra temats Mērķgrupa OrganizatoriNorises vieta Semināra materiāli
14.12.2010 Projektu īstenošanas seminārs ERAF aktivitātē 2.1.1.2. „Atbalsts starptautiskās sadarbības projektiem zinātnē un tehnoloģijās” Projektu īstenotāji VIAA Rīga 2112.zip

02.12.2010

07.12.2010

08.12.2010

Projektu īstenošanas seminārs ERAF aktivitātē 2.1.1.1. „Atbalsts zinātnei un pētniecībai” Projektu īstenotāji VIAA Rīga 2111.zip
12.10.2010
13.10.2010
Projektu īstenošanas semināri ERAF aktivitātē 3.1.1.1. „Mācību aprīkojuma modernizācija un infrastruktūras uzlabošana profesionālās izglītības programmu īstenošanai” Projektu īstenotāji VIAA Rīga 3111_sem_12_13.zip
24.09.2010 Informatīvais seminārs -  darbība/sadarbība VIAA reģionālie sadarbības partneri VIAA Rīga ...
15.06.2010
17.06.2010
Projektu īstenošanas semināri ERAF aktivitātē 3.1.2.1.1. „Augstākās izglītības iestāžu telpu un iekārtu modernizēšana studiju programmu kvalitātes uzlabošanai, tajā skaitā nodrošinot izglītības programmu apgūšanas iespējas arī personām ar funkcionāliem traucējumiem” Projektu īstenotāji VIAA Rīga 31211_seminaars_15_17_juun.zip
09.06.2010 Projektu īstenošanas seminārs ESF aktivitātē 1.2.2.4.2. „Atbalsta pasākumu īstenošana jauniešu sociālās atstumtības riska mazināšanai un jauniešu ar funkcionālajiem traucējumiem integrācijai izglītībā” Projektu īstenotāji VIAA Rīga 12242seminars.zip
02.06.2010 Projektu īstenošanas seminārs ESF aktivitātē 1.2.1.1.3. „Atbalsts sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošanas kvalitātes uzlabošanai un īstenošanai” Projektu īstenotāji VIAA Rīga 12113_seminaars_02_06_2010.zip
09.03.2010
12.03.2010
Projektu īstenošanas semināri ESF aktivitātē 3.1.3.3.1. „Speciālās izglītības iestāžu infrastruktūras un aprīkojuma uzlabošana” Projektu īstenotāji VIAA Rīga seminara_programma_31331_09_12_03_2010.doc
18.02.2010 Projektu īstenošanas seminārs ESF aktivitātē 1.2.2.4.2. „Atbalsta pasākumu īstenošana jauniešu sociālās atstumtības riska mazināšanai un jauniešu ar funkcionālajiem traucējumiem integrācijai izglītībā” Projektu īstenotāji VIAA Rīga

seminara_programma_12242_soc._atst._pasakumi_18_02_2010_2_.doc

 (!) Lai iepazītos ar ES fondu publicitātes vadlīnijām, aicinām izlasīt attiecīgā semināra materiālus vai izpētīt FM gatavotās vadlīnijas.