Uz sākumu » Aktualitātes Lapa aktualizēta: 28.07.2016

VIDEO: Īstenota nozaru izpēte23.12.2015

Eiropas Sociālā fonda projekta “Nozaru kvalifikācijas sistēmas izveide un profesionālās izglītības efektivitātes un kvalitātes paaugstināšana” ietvaros tika veikta nozares izpēte 14 projektā definētajām nozarēm.

VIDEO: Top jauns profesionālās izglītības saturs14.12.2015

Ieviešot uz kompetencēm un sasniedzamajiem rezultātiem balstītas izglītības programmas un veicinot profesionālās izglītības elastīgu sasaisti ar aktuālajām darba tirgus prasībām konkrētajā tautsaimniecības nozarē un profesijā, tika īstenots Eiropas sociālā fonda projekts “Nozaru kvalifikācijas sistēmas izveide un profesionālās izglītības efektivitātes un kvalitātes paaugstināšana”.

VIDEO: Jauni risinājumi profesionālās kvalifikācijas eksāmenu formām11.12.2015

Projekta “Nozaru kvalifikācijas sistēmas izveide un profesionālās izglītības efektivitātes un kvalitātes paaugstināšana” īstenošanas ietvaros ir meklēti un rasti jauni risinājumi līdz šim pastāvošajām profesionālās kvalifikācijas eksāmenu formām.

VIDEO: Ārpus formālās izglītības ceļā iegūto zināšanu apliecināšana08.12.2015

Eiropas Sociālā fonda projekta “Nozaru kvalifikācijas sistēmas izveide un profesionālās izglītības efektivitātes un kvalitātes paaugstināšana” īstenošanas ietvaros Latvijā tika ieviests sistēmisks process ārpus formālās izglītības sistēmas apgūtās profesionālās kompetences novērtēšanai. 

VIDEO: ES struktūrfondu ieguldījums Latvijas zinātnes attīstībā05.12.2015

Iespēja noskatīties Valsts izglītības attīstības aģentūras veidotu video par Eiropas Savienības struktūrfondu ieguldījumu Latvijas zinātnē.

VIAA mērķauditoriju aptaujas rezultāti03.12.2015

Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) veikusi aptauju par VIAA komunikāciju Eiropas Savienības struktūrfondu jomā 2007.-2013. gadu periodā. Tajā piedalījās 386 respondenti.

VIDEO: ES struktūrfondu ieguldījums Latvijas augstākās izglītības attīstībā 03.12.2015

Valsts izglītības attīstības aģentūra izveidojusi video par Eiropas Savienības struktūrfondu ieguldījumu Latvijas augstākās izglītības attīstībā laika periodā 2007-2013.

Aicinājums piedalīties ES struktūrfondu perioda noslēguma forumā01.12.2015

Šī gada 14. decembrī Izglītības un zinātnes ministrija kopā ar Valsts izglītības attīstības aģentūru rīko ES struktūrfondu 2007.- 2013. gada perioda noslēguma forumu, lai atskatītos uz paveikto vispārējā un profesionālajā izglītībā, vērtētu gūtās mācības un pieredzi, kā arī labāk izprastu un iepazītos ar priekšā stāvošiem uzdevumiem un turpmāko ES fondu finansējumu.