Uz sākumu » Aktualitātes Lapa aktualizēta: 28.07.2016

Izglītības iestādēs notiek studentu ziemas uzņemšana20.12.2012

Ziemas uzņemšana 2012./2013. akadēmiskajam gadam šobrīd notiek 20 augstskolās un koledžās, kā arī 26 profesionālajās izglītības iestādēs, kur jaunieši var mācīties Eiropas Sociālā fonda (ESF) finansētās programmās. Visa aktuālā informācija par termiņiem un programmām pieejama Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA) ceļvedī NIID.LV.

Izsludināta otrā projektu iesniegumu atlases kārta ESF 1.1.1.2.aktivitātē07.12.2012

Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) ir izsludinājusi otro projektu iesniegumu atlases kārtu Eiropas Sociālo fondu (ESF) 1.1.1.2.aktivitātē „Cilvēkresursu piesaiste zinātnei”, nosakot  projektu iesniegšanas beigu termiņu 2013.gada 28.janvāri.

ESF projektā šoruden uzņemti 1200 jauniešu15.11.2012

Šoruden vairāk nekā 1200 jauniešu uzsākuši mācības Eiropas Sociālā fonda (ESF) atbalstītajās profesionālās izglītības programmās 25 profesionālās izglītības iestādēs, lai gada vai pusotra laikā apgūtu arodu. Mācības ir bez maksas, turklāt audzēkņi var saņemt līdz 70 latu ikmēneša stipendiju.

Notiks seminārs par iekārtu iepirkumu veikšanu ERAF finansētajos projektos01.11.2012

Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) 14. novembrī rīko informatīvo semināru par iekārtu iepirkumu veikšanu Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansētajos aktivitāšu „Zinātnes infrastruktūras attīstība” (2.1.1.3.1.) un „Mācību aprīkojuma modernizācija un infrastruktūras uzlabošana profesionālās izglītības programmu īstenošanai” (3.1.1.1.) pirmās atlases kārtas projektos.

Novembra beigās izsludinās otro projektu iesniegumu atlases kārtu 1.1.1.2.aktivitātē „Cilvēkresursu piesaiste zinātnei”30.10.2012

2012. gada 25.oktobrī stājas spēkā Ministru kabineta noteikumi Nr. 704  "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.1.1.2.aktivitātes "Cilvēkresursu piesaiste zinātnei" otro projektu iesniegumu atlases kārtu", kas paredz ar Eiropas Sociāla fonda (ESF)  līdzfinansējumu atbalstīt zinātnisko institūtu projektus darba vietu nodrošināšanai   jaunajiem un reemigrējošiem  zinātniekiem, kā arī  finansēt  jauno zinātnieku grupu pētniecības darbu izmaksas.

Publicēti jauni video stāsti par skolu organizētām nometnēm bērniem un jauniešiem18.10.2012

E-kartē ir publicēti četri video materiāli, kas atspoguļo Eiropas Sociālā fonda projektu aktivitātes. Tajos skolotājas, projektu vadītāji, jaunieši un citi iesaistītie cilvēki stāsta par piedzīvoto nometnēs un pārgājienos.  Projektu īstenotāji pasākumus organizē, lai mazinātu bērnu un jauniešu sociālās atstumtības riskus.

Aktivitātēm 1112, 2111 un 2112 ir pievienots jauns palīgmateriāls17.10.2012

Metodiskajā materiāla ir aprakstīti norādījumi par darba laika uzskaites principiem, lai nodrošinātu vienotu izpratni un pieeju par darba laika uzskaiti projektu īstenošanā 1.1.1.2, 2.1.1.1, 2.1.1.2 aktivitātēs, kā arī mazinātu dubultfinansējuma risku projektu ietvaros, slēdzot darba līgumu (pamatdarbā), tai skaitā papildu vienošanos projektu ietvaros.

Jauno zinātnieku pētījumiem piešķirs vairāk nekā 9,8 miljonus latu Eiropas Sociālā fonda finansējumu10.10.2012

2012. gada 9.oktobrī, Ministru kabinets izskatīja un atbalstīja Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) izstrādāto noteikumu projektu par otro projektu atlases kārtu Eiropas Sociālā fonda (ESF) atbalstītā aktivitātē „Cilvēkresursu piesaiste zinātnei”, kuras ietvaros plānots finansēt jaunizveidotu zinātnisko grupu īstenotus pētījumus, attiecīgi sedzot pētniecības izmaksas un nodrošinot jaunu darba vietu izveidi valsts zinātniskajās institūcijās.